Coeficienții

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC > Note teoretice > SR EN 1997-1: 2004 >

Coeficienții

A.2 (1)Pentru verificarea la starea de echilibru limită (EQU), trebuie aplicate asupra acțiunilor următorii coeficienți parțiali γF:

 

-γG;dst        pentru acțiunile permanente defavorabile destabilizatoare;

-γG;stb        pentru acțiunile permanente favorabile stabilizatoare;

-γQ;dst        pentru acțiunile temperare defavorabile destabilizatoare;

-γQ;stb        pentru acțiunile temperare favorabile stabilizatoare;

 

NOTA - Valorile lui γG;dst, γG;stb , γQ;dst și γQ;stb de utilizat într-o țară anumită pot fi obținute din anexa națională la standardul EN 1990:2002 pentru țara respectivă. Valorile recomandate pentru cladiri în standardul EN 1990:2002 sunt indicate în tabelul A.1.

 

Tabelul A.1 - Coeficienți parțiali pentru acțiuni în construcții (γF)

Acțiune

Simbol

Valoare

Permanentă

 

γG;dst

 

γG;stb

 

1,1

 

0,9

Nefavorabilăa

 

Favorabilăb

Temporară

 

 

γQ;dst

 

γQ;stb

 

 

1,5

 

0

Nefavorabilăa

 

Favorabilăb

 

A.2 (2) Pentru verificarea la starea de echilibru limită (EQU), trebuie aplicați următorii coeficienți parțiali asupra parametrilor pământurilor γM, atunci când se includ rezistențe la forfecare cu valori inferioare:

 

-γφ'                pentru tangența unghiului de frecare internă;

-γc'                pentru coeziunea efectivă (drenată;

-γcu        pentru coeziunea nedrenată;

-γqu        pentru rezistența la compresiune cu deformare laterală liberă;

-γγ                pentru greutatea volumică;

 

NOTA - Valorile lui γφ', γc', γcu, γqu și γγ de utilizat într-o țară anumită pot fi obținute din anexa națională la acest standard pentru țara respectivă. Valorile recomandate sunt indicate în tabelul A.2

 

Tabelul A.2 - Coeficienți parțiali pentru parametrii pământului (γM)

Parametrul pământului

Simbol

Valoare

Unghiul de frecare internaa

γφ'

1,25

Coeziune efectivă (drenată)

γc'

1,25

Coeziune nedrenată

γcu

1,4

Rezistența la compresiune cu deformare laterală liberă

γqu

1,4

Greutate volumică

γγ

1,0

a        Acest coeficient se aplică la tan φ'

 

A.3.1 (1) Pentru verificarea stărilor limită pentru structuri (STR) și geotehnice (GEO), trebuie aplicate seturile de coeficienți parțiali A1 sau A2 asupra acțiunilor (γF) sau efectelor acțiunilor (γE):

- γG       pentru acțiunile permanente defavorabile sau favorabile;  

- γQ      pentru acțiunile temperare defavorabile sau favorabile;

 

NOTĂ - Valorile lui γG și γQ de utilizat într-o țară anumită pot fi obținute din anexa națională la standardul EN 1990:2002 pentru țara respectivă. Valorile recomandate pentru clădiri în standardul EN 1990:2002 pentru cele două seturi A1 și A2 sunt indicate în tabelul A.3.

 

Tabelul A.3 - Coeficienți parțiali pentru acțiuni (γF) sau efectele acțiunilor (γE)

Acțiuni

 

Simbol

Set

A1

A2

Permanente

Nefavorabile

 

γG

1,35

1,0

Favorabile

1,0

1,0

Variabile

Nefavorabile

 

γQ

1,5

1,3

Favorabile

0

0

 

A.3.2 (1) La verificarea stărilor limită pentru structuri (STR) și geotehnice (GEO) trebuie aplicate următoarele seturi M1 și M2 de coeficienți parțiali de rezistența (γM):

-γφ'                pentru tangenta unghiului de frecare internă;        

-γc'                pentru coeziunea efectivă (drenată);        

-γcu          pentru coeziunea nedrenată;        

-γqu        pentru rezistența la compresiune cu deformare laterală liberă;

-γγ            pentru greutatea volumică.

 

NOTĂ - Valorile atribuite pentru γφ', γc', γcu, γqu și γγ de utilizat într-o țară anumită pot fi obținute din anexa națională la acest standard pentru țara respectivă. Valorile recomandate pentru cele două seturi M1 și M2 sunt indicate în tabelul A.4.

 

Tabelul A.4 - Coeficienți parțiali pentru parametrii pământului (γM)

 

Parametru pământ

 

Simbol

Set

M1

M2

Unghiul de frecare internăa

γφ'

1,0

1,25

Coeziune efectivă (drenată)

γc'

1,0

1,25

Coeziune nedrenata

γcu

1,0

1,4

Rezistența la compresiune cu deformare laterală liberă

γqu

1,0

1,4

Greutate volumică

γγ

1,0

1,0

a        Acest coeficient se aplică la tan φ

 

A.3.3.1 (1) La fundațiile de suprafață și verificarea stărilor limită pentru structuri (STR) și geotehnice (GEO), trebuie aplicate seturile R1, R2 sau R3 ai coeficienților parțiali de rezistență (γR):

-γR;v        pentru capacitate portantă;

-γR;h        pentru rezistența la alunecare;

 

NOTĂ - Valorile lui γR;v și γR;h de utilizat într-o țară pot fi obținute din anexa națională la acest standard. Valorile recomandate ale celor trei seturi de parametri R1, R2 și R3 sunt indicate în tabelul A.5.

 

Tabelul A.5 - Coeficienți parțiali de rezistență (γR) pentru fundații de suprafață

 

Rezistența

 

Simbol

 

Set

 

R1

 

R2

 

R3

Capacitate portanta

γR;v

 

1,0

 

1,4

 

1,0

Alunecare

γR;h

 

1,0

 

1,1

 

1,0

 

A.3.3.2 (1) La fundațiile pe piloți și la verificările stărilor limită pentru structuri (STR) și geotehnice (GEO), trebuie aplicate seturile R1, R2, R3 și R4 ale următorilor coeficienți parțiali de rezistență (γR):

-γb                pentru rezistența pe vârf;        

-γs                pentru rezistența prin frecare pe suprafața laterală a piloților supuși la compresiune;

-γt                pentru rezistența totală /combinată a piloților supuși la compresiune;        

-γs;t          pentru rezistența la frecare pe suprafața laterală a piloților supuși la tracțiune;

 

NOTĂ- Valorile lui γb, γs, γt și γs;t de utilizat într-o țară anumită pot fi obținute în anexa națională la acest standard pentru țara respectivă. Valorile recomandate ale celor patru seturi R1, R2, R3 și R4 ai coeficienților parțiali sunt indicate în tabelul A.6 pentru piloții de îndesare, în tabelul A.7 pentru piloții forați și în tabelul A.8 pentru piloții cu burghiu continuu (CFA).

 

Tabelul A.6 - Coeficienți  parțiali de rezistență (γR) pentru piloți de îndesare

 

Rezistența

 

Simbol

 

Set

 

R1

 

R2

 

R3

 

R4

Pe vârf

γb

1,0

1,1

1,0

1,3

Pe suprafața laterală (compresiune)

γs

1,0

1,1

1,0

1,3

Totală/combinată (compresiune)

γt

1,0

1,1

1,0

1,3

Pe suprafața laterală (tracțiune)

γs;t

1,25

1,15

1,1

1,6

 

 

Tabelul A.7 - Coeficienți parțiali de rezistență (γR) pentru piloți forați

 

Rezistența

 

Simbol

 

Set

R1

R2

R3

R4

Pe vârf

γb

1,25

1,1

1,0

1,6

Pe suprafața laterală (compresiune)

γs

1,0

1,1

1,0

1,3

Totală/combinată (compresiune)

γt

1,15

1,1

1,0

1,5

Pe suprafața laterală (tracțiune)

γs;t

1,25

1,15

1,1

1,6

 

 

Tabelul A.8 - Coeficienți parțiali de rezistență pentru piloți cu burghiu continuu (CFA)

 

Rezistența

 

Simbol

 

Set

R1

R2

R3

R4

Pe vârf

γb

1,1

1,1

1,0

1,45

Pe suprafața laterală (compresiune)

γs

1,0

1,1

1,0

1,3

Totală/combinată (compresiune)

γt

1,1

1,1

1,0

1,4

Pe suprafața laterală (tractiune)

γs;t

1,25

1,15

1,1

1,6

 

A.3.3.4 (1) La ancorajele pretensionate și la verificările stărilor limită pentru structuri (STR) și geotehnice (GEO), trebuie utilizate seturile R1, R2, R3 sau R4 ale coeficientilor parțiali de rezistență:

-γa;t            pentru ancoraje  temporale;

-γa;p      pentru ancoraje  permanente;

 

NOTĂ - Valorile lui γa;t și γa;p de utilizat într-o țară anumită pot fi obținute din anexa națională la acest standard pentru țara respectivă. Valorile recomandate pentru cele patru seturi R1, R2, R3 și R4 sunt indicate în tabelul A.12.

 

Tabelul A.12-  Coeficienți  parțiali de rezistență (γR) pentru ancoraje pretensionate

 

Rezistența

 

Simbol

 

Set

R1

R2

R3

R4

Temporară

γa;t

1,1

1,1

1,0

1,1

Permanentă

γa;p

1,1

1,1

1,0

1,1

 

A.3.3.5 (1) La lucrări de susținere și la verificările stărilor limită pentru structuri (STR) și geotehnice (GEO), trebuie utilizate seturile R1, R2 sau R3 ale următorilor coeficienți parțiali de rezistență (gR):

-γR;v        pentru capacitate portantă;

-γR;h        pentru rezistența la alunecare;

-γR;e        pentru rezistența pământului.

 

NOTĂ - Valorile lui γR;v, γR;h și γR;e de utilizat într-o țară anumită pot fi obținute din anexa națională la acest standard pentru țara respectivă. Valorile recomandate pentru trei seturi R1, R2 și R3 sunt indicate în tabelul A.13.

 

Tabelul A.13- Coeficienți parțiali de rezistență (γR) pentru lucrări de susținere

 

Rezistența

 

Simbol

Set

R1

R2

R3

Capacitate portantă

γR;v

1,0

1,4

1,0

Rezistența la alunecare

γR;h

1,0

1,1

1,0

Rezistența pământului

γR;e

1,0

1,4

1,0

 

A.3.3.6 (1) La taluzuri și la stabilitatea generală și verificările stărilor limită pentru structuri (STR) și geotehnice (GEO), trebuie aplicat la rezistența pământului un coeficient parțial de rezistență (γR;e).

 

NOTĂ - Valoarea lui γR;e de utilizat într-o țară anumită poate fi obtinută din anexa națională la acest standard pentru țara respectivă. Valorile recomandate pentru trei seturi de coeficienți R1, R2 și R3 sunt indicate în tabelul A.14.

 

Tabelul A.14- Coeficienți parțiali de rezistența (γR) pentru taluzuri și pentru stabilitatea generală

Rezistența

Simbol

Set

R

R2

R3

Rezistența pământului

γR;e

1,0

1,1

1,0

 

A.4 (1) Pentru verificărea la starea limită de ridicare hidraulică globală (UPL) trebuie aplicate asupra acțiunilor următorii coeficienți parțiali:

-γG;dst     pentru acțiunile permanente defavorabile destabilizatoare;

-γG;stb      pentru acțiunile permanente favorabile stabilizatoare;

-γQ;dst      pentru acțiunile temperare defavorabile destabilizatoare.

 

NOTĂ - Valorile lui γG;dst, γG;stb și γQ;dst de utilizat într-o țară anumită pot fi obținute din anexa naționala la acest standard pentru țara respectivă. Valorile recomandate sunt indicate în tabelul A.15.

Tabelul A.15- Coeficienți parțiali pentru acțiuni (γF)

Acțiune

Simbol

Valoare

Permanentă

 

Defavorabilăa

 

Favorabilăb

 

 

γG;dst

 

γG;stb

 

 

1,0

 

0,9

Temporară

 

Defavorabilăa

 

 

γQ;dst

 

1,5

a        Destabilizatoare

b        Stabilizatoare

 

(2) Pentru verificărea la starea ultimă de ridicare globală (UPL), trebuie utilizați următorii coeficienții parțiali, atunci când se ia în considerare o rezistența la ridicare Rd:

-γφ'       pentru tangenta unghiului de frecare internă;        

-γc'       pentru coeziunea efectivă (drenată);        

-γcu      pentru coeziunea nedrenată;        

-γs;t      pentru rezistența la tracțiune a piloților;

-γa       pentru rezistența ancorajului.

 

NOTĂ - Valorile lui γφ', γc', γcu,γs;t și γa de utilizat într-o țară anumită pot fi obținute din anexa  națională la acest standard pentru țara respectivă. Valorile recomandate sunt indicate ăn tabelul A.16.

Tabelul A.16 - Coeficienți parțiali pentru parametrii pământului și pentru rezistențe

Parametrul pământului

Simbol

Valoare

Unghiul de frecare internăa

γφ'

1,25

Coeziunea efectivă (drenată)

γc'

1,25

Coeziunea nedrenată

γcu

1,40

Rezistența la tracțiune a unui pilot

γs;t

1,40

Rezistența ancorajului

γa

1,40

a        Acest coeficient se aplica la tan φ’        

 

A.5(1) Pentru verificărea la starea limită de ridicare hidraulică locală sau de eroziune (HYD) trebuie aplicați asupra acțiunilor următorii coeficienți parțiali (γF):

-γG;dst    pentru acțiunile permanente defavorabile destabilizatoare;

-γG;stb      pentru acțiunile permanente favorabile stabilizatoare;

-γQ;dst     pentru acțiunile temperare defavorabile destabilizatoare.

 

NOTĂ - Valorile lui γG;dst , γG;stb și γQ;dst de utilizat într-o țara anumită pot fi obținute din anexa națională la acest standard pentru țara respectivă. Valorile recomandate sunt indicate în tabelul A.17.

 

Tabelul A.17 - Coeficienți parțiali pentru acțiuni (γF)

Acțiune

Simbol

Valoare

Permanentă

 

Defavorablilă a

 

Favorabilă b

 

 

γG;dst  

 

γG;stb

 

 

1,35

 

0,90

Temporară

 

Defavorabilă a

 

 

γQ;dst

 

 

1,50

aDestabilizatoare

 

bStabilizatoare

 

 

 

©  GeoStru