Situații de proiectare

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC > Note teoretice > SR EN 1997-1: 2004 >

Situații de proiectare

9.3.3 Situații de proiectare

Trebuie luate în considerare aspectele următoare:

 

variația în spațiu a proprietăților pământurilor, nivelurilor apei și presiunilor apei din pori;

variațiile anticipate în timp ale proprietăților pământurilor, ale nivelurilor apei și ale presiunilor în pori;

variațiile acțiunilor și ale modului în care acestea se combină;

excavația, afuierea sau erodarea pământului în fața lucrării de susținere;

efectele compactării materialului umpluturii din spatele lucrării de susținere;

efectele viitoarelor lucrări și ale unor încărcări și descărcări prevăzute asupra materialului reținut sau în apropierea lui;

mișcările anticipate ale terenului datorate, de exemplu, subsidenței sau acțiunii înghețului.

 

În cazul cheiurilor, nu este necesar ca forțele din gheață și din valuri să fie aplicate simultan și în același punct.

 

 

 

©  GeoStru