Date geometrice

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC > Note teoretice > SR EN 1997-1: 2004 >

Date geometrice

9.3.2.1 Date de bază

Valorile de calcul ale datelor geometrice trebuie stabilite în concordanță cu principiile enunțate în 2.4.6.3.

 

9.3.2.2 Suprafețele terenului

Valorile de calcul ale datelor geometrice privind umplutura din spatele lucrării de susținere trebuie să ia în calcul variația valorilor efective din teren. Valorile de calcul trebuie să țină seama de excavațiile prevăzute și de eventuale afuieri în fața lucrării de susținere.

 

În calculele la starea limită ultimă în care stabilitatea lucrării de susținere depinde de rezistența pasivă a terenului în fața lucrării, este indicat ca nivelul terenului care rezistă să fie coborât sub nivelul nominal cu o cantitate Δa. Este indicat ca valoarea lui Δa să fie aleasă în funcție de măsura în care se controlează pe amplasament nivelul suprafeței terenului. Pentru un grad de control normal, este ridicat să se aplice regulile următoare:

 

pentru un perete încastrat liber la partea superioară (perete în consolă), este indicat să se ia Δa egal eu 10% din înălțimea peretelui deasupra nivelului de excavare, dar nu mai mult de 0,5 m;

pentru un perete îngropat sprijinit la partea superioară, Δa este indicat să se ia egal cu 10% din distanța dintre cel mai coborât element de sprijin și nivelul de excavare, dar nu mai mult de 0,5 m.

 

Se pot folosi valori mai mici ale lui Δa, inclusiv 0, atunci când este specificat un control fiabil al nivelului suprafeței pe întreagă durată de execuție.

 

Este indicat să se utilizeze valori mai mari ale lui Δa atunci când nivelul suprafeței terenului este deosebit de nesigur.

 

 

9.3.2.3 Nivelurile de apă

Alegerea valorilor de calcul sau caracteristice ale pozițiilor suprafețelor apei libere și apei subterane trebuie să se facă pe baza datelor locale asupra condițiilor hidraulice și hidrogeologice de pe amplasament.

 

Trebuie de asemenea să se ia în considerare efectul variațiilor permeabilității asupra regimului apei subterane.

 

Posibilitatea unor condiții defavorabile de presiune a apei, datorită prezenței pânzelor de apă suspendate sau arteziene, trebuie luată în considerare.

 

 

 

©  GeoStru