Valori de calcul

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC > Note teoretice > SR EN 1997-1: 2004 > Proiectare geotehnică prin calcul >

Valori de calcul

2.4.6.1 Valori de calcul ale acțiunilor

Valoarea de calcul a unei acțiuni trebuie determinată în conformitate cu standardul EN 1990:2002.

 

Valoarea de calcul a unei acțiuni (Fd) trebuie să fie estimată direct sau dedusă pe baza valorii reprezentative a acțiunii, folosindu-se următoarea relație:

clip0003                                (2.1 a)                                                                                                                                    

cu

clip0004                                        (2.1 b)      

 

Valorile lui ψ trebuie luate din standardul EN 1990:2002.

 

În relația (2.1 a) trebuie utilizat coeficientul parțial γF pentru situațiile permanente sau variabile, definite în anexa A.

 

NOTA 1 - Valorile coeficienților parțiali pot fi stabilite în anexa națională.

 

NOTA 2 - Valorile recomandate în anexa A indică un nivel de  asigurare corespunzător pentru proiecte curente.

 

Atunci când valorile de calcul ale acțiunilor geotehnice se evaluează direct, este indicat ca valorile coeficienților parțiali indicate în anexa A să fie utilizate ca valori de referință pentru definirea nivelului de siguranță cerut.

 

Atunci când se consideră presiunile apei din pori pentru stările limită ale căror consecințe sunt severe (în general stările limită ultime), valorile de calcul trebuie să reprezinte valorile cele mai defavorabile care pot apărea pe durata de viață a construcției. Pentru stările limită cu consecințe mai puțin severe (în general stări limită de exploatare normală) valorile de calcul trebuie să prezinte valorile cele mai defavorabile care pot apărea în condiții normale.

 

În unele cazuri, presiunile extreme  ale  apei  care  îndeplinesc  condițiile  din  standardul  din EN 1990:2002, 1.5.3.5, pot fi tratate drept acțiuni accidentale.

acțiune accidentală (A)


acțiune, de obicei de scurtă durată, dar de magnitudine semnificativă, care este puțin probabil să se producă pe o anumită structură în timpul duratei de funcționare prevăzute.

 

NOTA 1 În multe cazuri, este de așteptat ca o acțiune accidentală să aibă consecințe grave dacă nu se iau măsuri adecvate.

NOTA 2 Acțiunile de impact, zăpadă, vânt și seismice pot fi acțiuni variabile sau accidentale, în funcție de  infonnația disponibilă 011 distribuțiile statistice.

 

Valorile de calcul ale presiunilor apei din pori pot fi stabilite fie prin aplicarea coeficienților parțiali asupră presiunilor caracteristice, fie prin luarea unui coeficient de siguranță față de nivelul caracteristic al apei, în conformitate cu articolele 2.4.4(1)P și 2.4.5.3(1)P.

 

Este indicat să se țină seama de următoarele elemente, care pot influența presiunile apei:

-nivelul apei de suprafața sau nivelul apei subterane;

-efectele favorabile sau nefavorabile ale drenajului natural sau artificial, în funcție de întreținerea acestuia în viitor;

-aportul de apă datorat ploilor, inundațiilor, cedării rețelelor de apă sau altor cauze;

-variațiile presiunilor apei datorate creșterii sau îndepărtării vegetației.

 

Este indicat să se țină seama de nivelurile defavorabile ale apei care pot proveni din modificări ale debitelor apei pompate și din reducerea drenării, ca urmare a colmatării, înghețului sau altor cauze.

 

Atât timp cât eficacitatea sistemului de drenaj nu poate fi demonstrată iar întreținerea acestuia nu poate fi asigurată, este indicat că nivelul de calcul al apei subterane să fie luat drept nivelul maxim posibil, care poate fi la suprafața terenului.

 

 

2.4.6.2 Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici

Valori le de calcul ale parametrilor geotehnici (Xd), trebuie stabilite, fie pe baza valorilor caracteristice, cu relația următoare :

clip0005

 

fie prin determinare directă.

 

În relația (2.2) trebuie folosit coeficientul de siguranță parțial γM, pentru situații permanente sau tranzitorii, definit în anexa A.

 

NOTA 1 - Valorile coeficienților parțiali pot fi stabiliți în anexa națională

 

NOTA 2 - Valorile recomandate în anexa A indică nivelul de siguranță adecvat în proiectarea curentă.

 

Atunci când valorile de calcul ale acțiunilor geotehnice sunt evaluate direct, valorile coeficienților parțiali prezentați în anexa A este indicat să fie utilizate ca valori de referință pentru definirea nivelului de siguranță cerut.

 

 

2.4.6.3 Valorile de calcul ale datelor geometrice

Coeficienții parțiali pentru acțiuni și pentru materiale (γF și γM) țin seama de variații minore ale datelor geometrice și, în acest caz, nu este indicat să se introducă un coeficient suplimentar de siguranță asupra datelor geometrice.

 

Atunci când abaterile datelor geometrice au un efect important asupra fiabilității structurii, valorile de calcul ale datelor geometrice (ad), trebuie fie determinate direct fie deduse din valori nominale cu următoarea relație (a se vedea 6.3.4 în standardul EN 1990:2002):

 

clip0006

 

valorile lui Δa sunt indicate în 6.5.4(2) și 9.3.2.2.

 

6.5.4 Înărcări cu excentricități mari


(2) Dacă nu se iau măsuri speciale pe parcursul execuției lucrărilor, este indicat să se ia în considerare toleranțe de pănâ la 0,10 m.

 

2.4.6.4 Valorile de calcul ale proprietăților materialelor structurilor

Valorile de calcul ale rezistențelor materialelor structurilor și rezistențele de calcul ale elementelor de structură trebuie calculate în conformitate cu prevederile standardelor de la EN 1992 până la EN 1996 și EN 1999.

 

 


©  GeoStru