Valori caracteristice

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC > Note teoretice > SR EN 1997-1: 2004 > Proiectare geotehnică prin calcul >

Valori caracteristice

2.4.5.1 Valori caracteristice și valori reprezentative ale acțiunilor

Valorile caracteristice și valorile reprezentative ale acțiunilor trebuie stabilite în conformitate cu standardul EN 1990:2002 și cu diferitele părți ale standardului EN 1991.

 

2.4.5.2 Valori caracteristice ale parametrilor geotehnici

Alegerea valorilor caracteristice ale parametrilor geotehnici trebuie să se bazeze pe rezultatele măsurate și pe valorile derivate din încercările pe teren și în laborator, completate prin experiența comparabilă.

 

Valoarea caracteristică a unui parametru geotehnic trebuie stabilită ca o estimare prudentă a valorii care influențează apariția stării limită.

 

Atunci când se estimează valorile lui c' și φ', trebuie avută în vedere răspândirea mai mare a valorilor lui c' în comparație cu tan φ'.

 

La alegerea valorilor caracteristice ale parametrilor geotehnici trebuie avute în vedere punctele următoare:

 

existența unor informații prealabile privitoare la geologie sau a altor informații, ca de exemplu date din proiecte anterioare;

variabilitatea valorilor măsurate ale proprietăților și alte informații pertinente, bazate de exemplu pe cunoștințe existente;

volumul investigaților întreprinse pe teren și în laborator;

tipul și numărul de probe;

extinderea  zonei  din  teren  care  guvernează,  pentru  starea  limită  considerată,  comportarea structurii geotehnice;

capacitatea structurii geotehnice să transfere încărcările de la zonele slabe către zonele mai rezistente din teren.

 

Valorile caracteristice pot fi valori inferioare, care sunt mai miei decât valorile cele mai probabile, sau valori superioare, care sunt mai mari.

 

Pentru fiecare calcul trebuie utilizată gruparea cea mai defavorabilă a valorilor inferioare și superioare ale parametrilor independenți.

 

Zona din teren care guvernează comportarea structurii geotehnice la o stare limită este de obicei mult mai mare decât o probă de laborator sau zona din teren afectată de o încercare în situ. În consecință, valoarea parametrului care guvernează starea limită este deseori valoarea medie a unui șir de valori care acoperă o suprafața sau un volum mai mare de teren. Este indicat ca valoarea caracteristică să fie o estimare prudentă a acestei valori medii.

 

În cazul în care comportarea structurii geotehnice la starea limită considerată este guvernată de cea mai scăzută sau cea mai înalta valoare a proprietății terenului, este indicat ca valoarea caracteristică să fie o estimare prudentă a celei mai scăzute sau celei mai înalte valori din zona care guvernează comportarea.

 

Atunci când se alege zona de teren care guvernează comportarea structurii geotehnice la o stare limită, este indicat să se considere că această stare limită poate depinde de comportarea structurii care este suportată. De exemplu, la starea limită de capacitate portantă a unei clădiri cu fundații izolate, dacă clădirea este incapabilă să reziste la o cedare locală, parametrul principal este indicat să fie rezistența medie a fiecărei zone de teren sub fundația izolată. Dacă, totuși, clădirea este suficient de rigidă și de rezistentă, parametrul care guvernează comportarea este indicat să fie stabilit la valoarea medie a acestor valori medii pa ansamblul sau pe o parte a volumului de teren de sub clădire.

 

Atunci când se utilizează metode statistice pentru alegerea valorilor caracteristice ale proprietăților terenului, este indicat ca aceste metode să facă o diferențiere între probele recoltate pe pian local și cele recoltate pe plan regional și să permită folosirea cunoștințelor a priori asupra proprietăților unor terenuri comparabile.

 

Atunci când se utilizează metode statistice, este indicat ca valoarea caracteristică să fie determinată astfel încât probabilitatea calculată a unei valori mai defavorabile, care guvernează apariția stării limita considerate, să nu depășească 5%.

 

NOTĂ - Din acest punct de vedere, o estimare prudentă a valorii medii constă în a alege valoarea medie a unui ansamblu limitat de valori ale parametrului geotehnic cu un nivel de încredere de 95%; prin raport cu o cedare locală, o estimare prudentă a valorii celei mai reduse este o cuantilă de 5%.

 

Atunci când se utilizează valori intabelate în standarde ale unor valori caracteristice corelate cu parametrii de recunoaștere a pământurilor, valoarea caracteristică trebuie aleasă ca o estimare foarte prudentă.

 

2.4.5.3 Valorile caracteristice ale datelor geometrice

Valorile caracteristice ale nivelurilor terenului, apei subterane și a apelor de suprafață trebuie să fie valori măsurate, nominale sau estimate ale nivelurilor superioare sau inferioare.

 

Se recomandă ca valorile caracteristice ale nivelurilor terenului și ale dimensiunilor structurilor geotehnice să fie valorile nominale.

 

 


©  GeoStru