Stări limită ultime

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC > Note teoretice > SR EN 1997-1: 2004 > Proiectare geotehnică prin calcul >

Stări limită ultime

2.4.7.1 Generalități

Trebuie să se verifice faptul că nu sunt depășite următoarele stări limită atunci când sunt pertinente:

 

pierderea echilibrului structurii sau terenului, considerat ca un corp solid, în care rezistențele materialelor structurii și ale terenului nu aduc o contribuție importantă la asigurarea rezistenței (EQU);

cedarea internă sau deformația excesivă a structurii sau elementelor de structură, cum sunt de exemplu tălpile de fundație, piloții sau pereții de subsol, în care rezistența materialelor structurii contribuie semnificativ la asigurarea rezistenței (STR);

cedarea sau deformația excesivă a terenului, în care rezistența pământurilor sau a rocilor contribuie în mod semnificativ la asigurarea rezistenței (GEO);

pierderea echilibrului structurii sau terenului provocată de subpresiunea apei (presiunea arhimedică), sau de alte acțiuni verticale (UPL);

cedarea hidraulică a terenului, eroziunea internă și eroziunea regresivă în teren, sub efectul gradienților hidraulici (HYD);

 

NOTĂ - Starea limită GEO este deseori critică pentru determinarea dimensiunilor elementelor structurale din fundații sau lucrări de susținere și, uneori, critică și pentru rezistența elementelor de structură.

 

Trebuie utilizați coeficienții parțiali definiți în anexa A pentru situațiile de proiectare persistente și tranzitorii.

 

NOTĂ - Valorile coeficienților parțiali pot fi stabilite în anexa națională. Tabelele din anexa A furnizează valori recomandate.

 

În mod normal, este indicat ca toate valorile coeficienților parțiali pentru acțiunile și efectele acțiunilor în situațiile accidentale să fie luate 1.0. Este indicat, de asemenea, ca toate valorile coeficienților parțiali pentru rezistențe să fie stabilite în funcție de condițiile particulare ale situației accidentale.

 

NOTĂ - Valorile coeficienților parțiali pot fi stabilite în anexa națională.

 

În cazurile unui risc anormal sau ale unor condiții de teren și de încarcare excepțional de dificile, este indicat să se utilizeze valori mai severe decât cele recomandate în anexa A.

 

Se pot utiliza valori mai puțin severe decât cele recomandate în anexa A pentru lucrări temperare sau pentru situații de proiectare tranzitorii, în cazul în care  consecințele posibile o justifică.

 

Pentru determinarea valorii de calcul a rezistenței, (Rd), sau a valorii de calcul a efectului acțiunilor, (Ed), pot fi introduși coeficienți ai modelelor, (γR;d) și, respectiv (γS;d), pentru a se asigura că rezultatele modelului de calcul sunt fie exacte fie se situează de partea siguranței.

 

 


©  GeoStru