Verificarea echilibrului static

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC > Note teoretice > SR EN 1997-1: 2004 > Proiectare geotehnică prin calcul > Stări limită ultime >

Verificarea echilibrului static

Atunci când se considera stări limita ale echilibrului static sau ale deplasării globale a structurii sau terenului (EQU), trebuie să se verifice îndeplinirea condiției:

 

clip0007

 

În relația (2.4) trebuie utilizați coeficienții parțiali pentru situațiile permanente și tranzitorii definite la articolele A.2(1 )P și A.2(2)P ale anexei A.

 

NOTĂ 1 - Echilibrul static EQU este relevant în special în proiectarea structurală în proiectarea geotehnică, verificarea EQU este limitată la cazuri rare, cum este o fundație rigidă pe un teren stâncos, și este în principiu distinctă față de analiza stabilității generale sau de problemele datorate de presiunile arhimedice. Dacă se include o rezistență Td aceasta trebuie să fie de mică importanță.

 

NOTĂ 2 - Valorile coeficienților parțiali pot fi stabilite în anexa națională. Tabelele A.1 și A.2 furnizează valori recomandate.

 

 


©  GeoStru