Verificarea rezistenței pentru stările limită ale structurii și ale terenului în situațiile permanente și tranzitorii

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC > Note teoretice > SR EN 1997-1: 2004 > Proiectare geotehnică prin calcul > Stări limită ultime >

Verificarea rezistenței pentru stările limită ale structurii și ale terenului în situațiile permanente și tranzitorii

Generalități

Pentru stările limită de cedare sau de deformație excesivă ale unui element de structură sau ale terenului (STR și GEO), trebuie sa se verifice îndeplinirea condiției:

clip0008

 

2.4.7.3.2 Valorile de calcul ale efectelor acțiunilor

Coeficienții parțiali ai acțiunilor pot fi aplicați fie asupra acțiunilor lor (Frep), fie asupra efectelor acțiunilor lor (E):

 

clip0009

 

Sau

 

clip0010

 

În unele situații de proiectare, aplicarea coeficienților parțiali asupra acțiunilor generate de pământ sau transmise prin pământ (cum sunt presiunile pământului sau ale apei) pot conduce la valori de calcul nerezonabile sau chiar imposibile din punct de vedere fizic. în asemenea situații, coeficienții parțiali pot fi aplicați direct asupra efectelor acțiunilor stabilite pe baza valorilor reprezentative ale acțiunilor.

 

În relațiile (2.6a) și (2.6b) trebuie utilizați coeficienții parțiali definiți în articolele A.3.1 (1)P și A.3.2(1 )P ale anexei A.

 

NOTĂ - Valori le coeficienților parțiali pot fi stabiliți în anexa națională. Tabelele A.3 și A.4 furnizează valori recomandate.

 

 


©  GeoStru