Valorile de calcul ale rezistențelor

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC > Note teoretice > SR EN 1997-1: 2004 > Proiectare geotehnică prin calcul > Stări limită ultime >  Verificarea rezistenței pentru stările limită ale structurii și ale terenului în situațiile permanente și tranzitorii >

Valorile de calcul ale rezistențelor

Coeficienții parțiali pot fi aplicați fie proprietăților terenului (X) fie rezistențelor (R) fie la ambele simultan, după cum se arata în cele ce urmează:

 

clip0015                                                                                 (2.7a)

 

sau

 

clip0016                                                                                 (2.7b)

 

sau

 

clip0017                                                                               (2.7c)

 

NOTĂ - În procedurile de calcul în care coeficienții parțiali sunt aplicați asupra efectelor acțiunilor, coeficientul parțial al acțiunilor se ia γF = 1,0 (a se vedea și B.3(6)).

 

Coeficienții parțiali definiți în articolele A.3.3.1 (1)P, A.3.3.2(1 )P, A.3.3.4(1 )P, A.3.3.5(1 )P și A.3.3.6(1 )P ale anexei A trebuie utilizați în relațiile (2.7a, b, și c).

 

NOTĂ- Valorile coeficienților parțiali trebuie stabilite în anexa naționala. Tabelele A.5, A.6, A.7, A.8, A.12, A.13 și A.14 furnizează valorile recomandate.

 

 


©  GeoStru