Acțiuni

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC > Note teoretice > SR EN 1997-1: 2004 >

Acțiuni

9.3.1.1 Acțiuni de bază

Este indicat să fie luate în considerare acțiunile prezentate în 2.4.2(4).

 

9.3.1.2 Greutatea materialului de umplutură

Valorile de calcul ale greutății volumice a materialului umpluturii trebuie estimate pe baza cunoașterii materialului disponibil pentru umplutură. Raportul de proiectare geotehnică specifică verificările care trebuie efectuate pe parcursul execuției, pentru a se stabili că valorile reale din teren nu sunt mai defavorabile decât cele adoptate în proiect.

 

9.3.1.3 Suprasarcini

La determinarea valorilor de calcul pentru suprasarcini trebuie să se țină seama de prezența, pe suprafața sau în apropiere de suprafața terenului, spre exemplu, a structurilor învecinate, a vehiculelor sau macaralelor parcate sau aflate în mișcare, a depozitelor de materiale, a unor mărfuri, a unor containere.

 

Este indicat să se acorde o atenție specială unor suprasarcini repetate, cum sunt cele aduse de căile de rulare ale macaralelor pe un zid de cheu. Presiunile induse de asemenea suprasarcini pot depăși considerabil pe cele date de prima încărcare sau pe cele rezultate din aplicarea statică a unei încărcării de aceeași intensitate.

 

9.3.1.4 Greutatea apei

Valorile de calcul pentru greutatea volumică a apei trebuie să reflecte dacă apa este dulce, sărată sau încărcată cu substanțe chimice sau contaminante într-o asemenea măsură încât să necesite modificarea valorii normale.

 

9.3.1.5 Forțe din valuri și gheață

Valorile de calcul pentru forțele impuse de valuri sau pentru forțe le date de gheață trebuie alese pe baza datelor disponibile pe plan local, privind condițiile climatice și hidraulice ale amplasamentului lucrării.

 

Atunci când se aleg valorile de calcul ale forțelor statice generate de un strat de gheață, trebuie luate în considerare următoarele elemente:

 

temperatura inițiala a gheții înainte să înceapă încălzirea;

viteza de creștere a temperaturii;

grosimea stratului de gheață.

 

9.3.1.6 Forțe hidrodinamice

Forțele hidrodinamice, datorate diferenței între nivelurile apei în spatele și în fața unei lucrări de susținere trebuie luate în considerare întrucât ele pot modifica presiunea pământului în spatele lucrării și reduce rezistența terenului în fața peretelui.

 

9.3.1.7 Forțe de coliziune

La determinarea valorilor de calcul ale forțelor de coliziune produse, de exemplu, de valuri, sloiuri de gheață sau trafic, se poate lua în considerare energia absorbită de masa în coliziune și sistemul de susținere, de exemplu prin amortizoare și/ sau structuri de ghidare.

 

În cazul impacturilor laterale asupra zidurilor de sprijin, este indicat să se ia în considerare rigiditatea sporită manifestată de pământul reținut.

 

Este indicat să fie examinat riscul de producere a lichefierii că urmare a impacturilor laterale asupra pereților îngropați.

 

Forța de impact a unui bloc de gheața în coliziune cu o lucrare de susținere trebuie calculată pe baza rezistenței la compresiune a gheții și a grosimii masivului de gheață. La calculul rezistenței la compresiune trebuie luată în considerare salinitatea și omogenitatea gheții.

 

9.3.1.8 Efectele de temperatură

Proiectarea lucrărilor de susținere trebuie să țină seama de efectele de timp și spațiu ale modificărilor anormale de temperatură.

 

Este indicat ca aceste efecte să fie în special luate în considerare atunci când se determină încărcările în șpraițuri și contrafișe.

 

Este indicat ca efectele focului să fie abordate prin consultarea secțiunilor privind proiectarea anti­ foc ale eurocodurilor pentru materialele respective.

 

Trebuie luate măsuri speciale de precauție, precum alegerea materialului adecvat pentru umpluturi, punerea în operă a unui sistem de drenaj sau de izolare, pentru a preveni formarea lentilelor de gheața în pământul din spatele lucrării de susținere.

 

 

 

©  GeoStru