Metoda observațională

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC > Note teoretice > SR EN 1997-1: 2004 >

Metoda observațională

Atunci când prognozarea comportării geotehnice a unei lucrări este dificilă, poate fi potrivit să se adopte metoda cunoscută sub numele de "metoda observațională", în care proiectul este revizuit pe parcursul execuției.

 

Trebuie îndeplinite următoarele cerințe înainte de a începe execuția:

trebuie stabilite limitele în care comportarea se considera acceptabilă;

trebuie estimat domeniul de comportări posibile; trebuie să se arate că există o probabilitate acceptabilă pentru comportarea reală de a se situa în limite admisibile;

trebuie elaborat un plan de monitorizare care să evidențieze măsura în care comportarea reală se situează în limite acceptabile. Monitorizarea trebuie să detecteze acest lucru cu claritate la un stadiu suficient de timpuriu al lucrărilor iar frecvența observațiilor trebuie să fie suficient de mare astfel încat să se poată lua cu succes măsurile de intervenție;

timpii de răspuns ai instrumentelor și metodele de interpretare a rezultatelor trebuie să fie suficient de rapide prin raport cu evoluția posibilă a sistemului;

trebuie elaborat un pian de măsuri de intervenție care să fie adoptate dacă monitorizarea evidențiază o comportare în afara limitelor acceptabile.

 

Pe parcursul execuției, monitorizarea trebuie întreprinsă conform planului.

 

Rezultatele monitorizării trebuie evaluate la etape corespunzătoare ale lucrărilor, iar măsurile de intervenție prevăzute trebuie puse în practică atunci când comportarea iese din limitele acceptabile.

 

Echipamentul de monitorizare trebuie înlocuit sau completat dacă nu reușește să furnizeze date fiabile, de un tip corespunzător sau în cantitate suficientă.

 

 


©  GeoStru