Încărcări de proba și încercări pe modele experimentale

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC > Note teoretice > SR EN 1997-1: 2004 >

Încărcări de proba și încercări pe modele experimentale

Rezultatele încărcărilor de probă sau încercărilor asupra unor modele experimentale pot  fi utilizate pentru a justifica proiectarea unei lucrări, cu condiția să fie luate în considerare următoarele aspecte:

diferențele între încercare și construcția reală din punctul de vedere al condițiilor de teren;

efectele de timp, în special dacă durata testului este mult mai mică decât durata încărcării construcției reale;

efectele de scară, în special când se utilizează modele mici. Trebuie luat în considerare efectul nivelurilor de efort precum și efectul mărimii particulelor de pământ.

 

Încercările se pot efectua asupra unui tronson din lucrarea reală sau asupra unor modele la scară naturală sau redusă.

 

 


©  GeoStru