Proiectarea pe bază de măsuri prescriptive

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC > Note teoretice > SR EN 1997-1: 2004 >

Proiectarea pe bază de măsuri prescriptive

În situațiile de proiectare în care modelele de calcul nu sunt disponibile sau nu sunt necesare, stările limită pot fi evitate prin utilizarea unor măsuri prescriptive. Acestea implică alegerea în proiectare a unor soluții clasice și în general conservatoare, precum și acordarea unei atenții speciale pentru specificarea și controlul materialelor, controlul calității execuției, metodelor de protecție și de întreținere.

 

NOTA - În anexa națională se poate face referire la asemenea metode convenționale și în general conservatoare.

 

Proiectarea pe bază de măsuri prescriptive poate fi utilizată atunci când o experiență comparabilă, așa cum a fost definită la 1.5.2.2, elimină necesitatea  unor calcule de dimensionare. Poate fi de asemenea utilizată pentru a se asigură durabilitatea față de acțiunea înghețului  și atacurilor chimice sau biologice, pentru care calculele directe nu sunt în general adecvate.

 

1.5.2.2  Experiență comparabilă


Informații documentate sau stabilite cu claritate pe orice altă cale, referitoare la terenul luat în considerare în calcul, care implică aceleași tipuri de pământuri și roci și pentru care este de așteptat o comportare geotehnică similară, precum și structuri similare. Se consideră cu precădere pertinente observațiile obținute pe plan local.

 

 


©  GeoStru