Valori limită ale deplasărilor fundațiilor

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC > Note teoretice > SR EN 1997-1: 2004 > Proiectare geotehnică prin calcul >

 

Valori limită ale deplasărilor fundațiilor

Pentru proiectarea fundațiilor, trebuie stabilite valori limită ale deplasărilor fundațiilor.

 

NOTĂ - Deplasările admisibile ale fundațiilor pot fi stabilite în anexa națională.

 

Orice tasare diferențială a fundațiilor care provoacă deformații în structură, trebuie limitată pentru a se asigura că nu conduce la o stare limita în structura suportată de teren.

 

Alegerea valorilor de calcul pentru deplasările limită trebuie să țină seama de următoarele:

 

încrederea cu care poate fi definită valoarea acceptabilă a deplasării;

apariția și evoluția în timp a mișcărilor terenului;

tipul lucrării ;

tipul fundației;

tipul materialului de construcție;

tipul terenului;

modul de deformare;

destinația construcției;

necesitatea de a asigura că rețelele de tot felul care pătrund în structură nu au probleme.

 

La calculul tasărilor diferențiale trebuie luați în considerare următorii factori:

 

apariția și viteza tasărilor și mișcărilor terenului;

variații aleatoare și sistematice ale proprietăților pământurilor;

distribuția încărcărilor;

metoda de construcție (inclusiv secvențele de încărcare);

rigiditatea structurii în timpul și după terminarea execuției.

 

NOTĂ - În absența valorilor limită specificate pentru deformațiile structurii, se pot utiliza valorile deformațiilor structurii de rezistență a construcțiilor și ale deplasărilor fundațiilor, indicate în anexa H.

 

 


©  GeoStru