Predimensionarea zidurilor de sprijin

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC > Note teoretice > Prescripții generale de proiectare NP 124:2010 >

Predimensionarea zidurilor de sprijin

Pentru tipurile clasice de ziduri de sprijin, respectiv de greutate și cornier, în Figura Vl.1 sunt date dimensiuni orientative pentru faza de predimensionare.

 

clip0018

Figura VI.1. Predimensionarea zidurilor de sprijin

 

 

 

©  GeoStru