Metode de proiectare și modele de calcul

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC > Note teoretice > Prescripții generale de proiectare NP 124:2010 >

Metode de proiectare și modele de calcul

Metodele prin care se verifică stările limită sunt cele prevăzute la paragraful 2.1 (4) din SR EN 1997-1:2004, și după caz, cu eratele, amendamentul și anexa națională asociate, respectiv:

-prin calcul (conform 2.4 din SR EN 1997-1:2004)

-pe bază de măsuri prescriptive (conform 2.5 din SR EN 1997-1:2004)

-pe bază de modele experimentale (conform 2.6 din SR EN 1997-1:2004)

-metode observaționale.

 

Metodele de proiectare prin calcul sunt descrise în prezentul normativ pentru fiecare tip de lucrare de susținere în parte, în capitolele  respective.

 

Metodele de proiectare pe bază de măsuri prescriptive sunt prevăzute pentru lucrările de sprijiniri simple ale excavațiilor,  pentru adâncimi de până la 3 m (a se vedea  paragraful Vll.5.1).

 

Metodele bazate pe modele experimentale sunt indicate a se utiliza la lucrări de susținere complexe, la care comportarea lucrării de susținere în interacțiune cu terenul nu este cunoscută sau nu este corect modelată prin metodele de calcul curente. Din aceasta categorie se pot aminti modele de laborator (clasice sau centrifugate) sau la scară reală. Se vor avea în vedere prevederile SR EN 1997-1:2004, paragraful 2.6, și după caz, cu eratele, amendamentul anexa națională asociale.

 

Aplicarea metodelor observaționale presupune monitorizarea lucrării de susținere și corectarea proiectului pe parcursul execuției. Dacă măsurătorile realizate în timpul execuției indică valori diferite de cele din proiect pentru anumite mărimi (deplasări, forțe în șpraițuri, nivelul apei etc) se aplică prevederile SR EN 1997-1:2004 paragraful 2.7, și după caz, cu eratele, amendamentele anexa națională asociale.

 

 

 

©  GeoStru