Acțiuni și situați de proiectare

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC > Note teoretice > Prescripții generale de proiectare NP 124:2010 >

Acțiuni și situați de proiectare

Acțiunile și situațiile de proiectare pentru calculul la stări limită al lucrărilor de susținere sunt cele precizate în SR EN 1997-1:2004, paragraful 9.3, și după caz, cu eratele, amendamentele și anexele naționale asociate.

 

Acțiunile vor fi considerate în conformitate cu prevederile paragrafului. 2.4.2 (4) di SR EN 1997-1:2004, și după caz, cu eratele, amendamentele și anexele naționale asociate, respectiv se vor include ca acțiuni de bază următoarele:

-greutățile pământului, rocilor, apei

-eforturile din teren

-presiunea pământului și presiunile apei subterane

-presiunea apei libere, inclusiv valurile

-presiunea apei din pori

-forțe hidrodinamice

-încărcări permanente și încărcări transmise de construcții

-suprasarcini

-forțe de amarare

-descărcarea sau excavarea terenului

-încărcările din trafic

-mișcări cauzate de exploatări miniere, tuneluri, cavități subterane,

-umflarea și contracția produse de vegetație, climă sau variații de umiditate,

-mișcări datorate curgerii sau alunecării, precum și tasării masivelor de pământ,

-mișcări datorate degradării, dispersiei, auto-compactării dizolvării,

-mișcări datorate cutremurelor, exploziilor, vibraților și încărcărilor dinamice,

-efectele produse de temperatură, inclusiv îngheț

-încărcarea din gheață,

-eforturi de precomprimare în ancoraje sau șpraițuri,

-frecarea negativă.

 

Acțiunile sunt definite în conformitate cu SR EN 1990:2004, și după caz, cu eratele, amendamentele și anexele naționale asociale.

 

La stabilirea valorilor acțiunilor se vor avea în vedere prescripțiile și recomandările cuprinse în SR EN 1997-1:2004, paragrafele de la 9.3.1.2 la 9.3.1.8, și după caz, cu eratele, amendamentele și anexele naționale asociale.

 

Orice interacțiune teren - structură trebuie luată în considerare atunci când se determină acțiunile de proiectare.

 

Calculul lucrărilor de susținere se face, după caz, în funcție de una sau mai multe combinații posibile de acțiuni și/sau situații de proiectare.

 

Valorile de calcul ale datelor geometrice vor fi stabilite pe baza prevederilor cuprinse în paragraful 9.3.2. al SR EN 1997-1:2004, ținându-se seama de posibilele variații în teren, și după caz, cu eratele, amendamentele și anexele naționale asociale.

 

Nivelele de apă considerate pentru proiectare se vor baza pe datele locale din amplasament, ținând cont de efectul variațiilor acestora.

 

Situațiile de proiectare ce trebuie luate în considerare pentru lucrările de susținere sunt:

-variația în spațiu a proprietăților pământurilor, nivelelor apei și presiunilor apei din pori,

-variațiile anticipate în timp ale proprietăților  pământurilor, nivelelor apei și ale presiunilor apei din pori,

-variațiile acțiunilor și ale modului în care acestea se combină,

-excavația, afuierea sau erodarea pământului în fata lucrării de susținere,

-efectele compactării materialului umpluturii din spatele lucrării de susținere,

-efectele viitoarelor lucrări și ale unor încărcări și descărcări prevăzute asupra materialului reținut sau în apropierea lui,

-mișcările anticipate ale terenului datorate, de exemplu, subsidenței sau acțiunii înghețului.

 

Pentru structurile de susținere realizate în zone seismice se vor respecta prevederile SR EN 1998-1:2004, SR EN 1998-1:2004/NA:2008, paragraful 2.1, si după caz, cu eratele, și amendamentul asociale, precum și SR EN 1998-5:2004, secțiunea 7, și după caz, cu eratele, și amendamentul asociat. De asemenea, se vor respecta prevederile P100-1:2006.

 

 

 

©  GeoStru