Rezistenţa la încărcare transversală pe baza încărcărilor de probă pe piloţi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  1.1 NP 123-2022 > 8. Piloți supuși la solicitări transversale: >

Rezistenţa la încărcare transversală pe baza încărcărilor de probă pe piloţi

Condiţiile generale de determinare a rezistenţei la încărcare transversală pe baza încărcărilor de probă pe piloţi sunt date în SR EN 1997-1 şi SR EN 1997-1/NB.

 

Rezistenţa de calcul la încărcare transversală se calculează cu:

clip0019

unde:

Rtr,k

valoarea caracteristică a încărcării transversale, stabilită cu luarea în considerare a factorului de corelare ξ din tabelul A9(RO) din SR EN 1997-1/NB în funcţie de numărul încărcărilor de probă

γtr

coeficient parţial:

γtr = 2

 

 

 

 


© GeoStru