Piloți supuși la solicitări transversale

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  1.1 NP 123-2022 >

Piloți supuși la solicitări transversale

Condiţiile generale de verificare sunt date în SR EN 1997-1 şi SR EN 1997-1/NB.

Relaţia generală de verificare [SR EN 1997-1] este:

 

Ftr ,d Rtr ,d

 

unde:

Ftr ,d

valoarea de calcul a încărcării transversale asupra unui pilot corespunzătoare stării limită ultime

Rtr;d

valoarea de calcul a lui Rtr luând în considerare efectul oricăror încărcări axiale de compresiune sau de tracţiune

 

 

 

 


© GeoStru