Terminologie

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  1.1 NP 123-2022 >

Terminologie

 

Denumire sau expresie

Definiţie

Pilot

Vezi pct. 1.2.1

Pilot compus

Pilot alcătuit din: lemn + beton simplu, lemn + beton armat, metal + beton simplu etc, utilizat în situaţii speciale.

Pilot de dislocuire

Pilot   forat   la   care   gaura   se   realizează   prin dislocuirea şi îndepărtarea unui volum de pământ egal cu volumul pilotului, neafectându-se, în mod normal, prin aceasta starea terenului de fundare din jur.

Pilot de îndesare

Pilot  prefabricat  instalat  în  pământ  prin  batere, vibrare sau presare sau pilot executat pe loc la care gaura se realizează fără evacuarea pământului.

Pilot executat pe loc

Pilot la care corpul, în totalitate sau în cea mai mare parte, se realizează prin turnarea betonului într-o gaură efectuată chiar pe locul de execuţie a pilotului.

Pilot executat pe loc prin

batere

Pilot de îndesare la care gaura se realizează prinbatere.

Pilot executat pe loc prin

forare. Sinonim: pilot forat

Pilot de dislocuire la care gaura se realizează prin forare.

Pilot executat pe loc prin

vibrare sau vibropresare

Pilot la care gaura se realizează prin înfigerea în pământ prin vibrare sau vibropresare a unui tubaj prevăzut cu un vârf care se deschide după ce atinge cota prescrisă, sau cu un vârf pierdut, betonarea corpului pilotului efectuîndu-se pe măsura extragerii tubajului.

Pilot flotant

Pilot la care, datorită deformabilităţii terenului de la bază şi deplasării relative dintre pilot şi teren, pot apare forţe de frecare pe suprafaţa laterală la contactul între pilot şi teren; în funcţie de mărimea solicitării, încărcarea axială se transmite la teren atât prin frecarea pe suprafaţa laterală cât şi prin presiunile de la contactul bazei cu terenul.

Pilot purtător pe vârf

Pilot care pătrunde cu baza într-un strat de pământ practic incompresibil şi care transmite încărcarea axială integral prin presiunea de la contactul bazei cu terenul; pământurile practic incompresibile sunt reprezentate prin roci stâncoase sau semistâncoase (marne sau argile marnoase) sau prin blocuri, bolovănişuri sau pietrişuri caracterizate printr-un modul  de  deformaţie  liniară,  E,  de  cel  puţin 100.000 kPa.

Pilot forat

Sinonim: pilot executat pe loc prin forare

Vezi nr. crt. 3.7

Pilot forat cu burghiu

continuu (CFA)

Pilot forat la care săparea pământului se realizează prin înşurubarea unui burghiu continuu, până la atingerea cotei prescrise; la extragere burghiul ridică la suprafaţă pământul în timp ce cavitatea cilindrică rămasă liberă este umplută prin injectarea unui beton fluid sau mortar prin tija centrală în jurul căreia este dispus burghiul.

Pilot forat cu tubaj

nerecuperabil

Pilot forat la care săparea se face în uscat sau sub apă, iar susţinerea pereţilor se face cu ajutorul unui tub care nu se recuperează.

Pilot forat cu tubaj

recuperabil

Pilot forat la care săparea se face în uscat sau sub apă, iar susţinerea pereţilor se face cu ajutorul unui tub metalic care se extrage în timpul betonării.

Pilot forat în uscat şi netubat

Pilot forat la care forarea se face în uscat, fără susţinerea pereţilor găurii.

Pilot forat sub noroi

Pilot forat la care susţinerea pereţilor în timpul săpării este asigurată de un noroi de foraj.

Pilot netubat

Pilot  la  care,  datorită  coeziunii  pământului  sau datorită prezenţei unui noroi de foraj, pereţii găurii se menţin nesusţinuţi până la betonarea corpului pilotului.

Pilot prefabricat

Pilot  din  lemn,  metal,  beton  armat  sau  beton precomprimat care se confecţionează în atelier (fabrică) sau pe şantier şi se înfige în pământ prin batere, vibrare, vibropresare, înşurubare, cu sau fără subspălare.

Pilot instrumentat

Pilot echipat în cuprinsul lungimii cu instrumente de măsură ale căror înregistrări permit să se obţină, pe baza unei prelucrări corespunzătoare:

- în cazul piloţilor supuşi la solicitări axiale: cota parte din portanţă aferentă rezistenţei pe baza pilotului şi cota parte din portanţă aferentă frecării pe suprafaţa laterală a pilotului;

-în cazul piloţilor supuşi la solicitări transversale: variaţia săgeţii în lungul pilotului, a presiunii reactive şi a momentului încovoietor.

Pilot cu diametrul mic

Pilot cu diametrul mai mic de 600 mm

Pilot cu diametrul mare

Pilot cu diametrul mai mare de 600 mm

Baretă

Element   structural   de   fundare   în   adâncime, caracterizat printr-o secţiune transversală de forma alungită sau compusă, care se execută pe loc prin săparea pământului în uscat sau sub protecţia noroiului de foraj.

 

 

 

 

 

 


© GeoStru