Simboluri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  1.1 NP 123-2022 >

Simboluri

 

Simbol

Semnificaţie

Litere LATINE

Ab

suprafaţa bazei unui pilot

As;i

suprafaţa laterală a pilotului în stratul i

cu

coeziunea nedrenată

cu;k

valoarea caracteristică a coeziunii nedrenate

c

coeziunea drenată

cd

valoarea de calcul a coeziunii drenate

d

diametrul sau latura maximă a secţiunii pilotului

Fc;d

valoarea de calcul a încărcării axiale de compresiune asupra unui pilot sau a

unui grup de piloţi

Fd

valoarea de calcul a unei acţiuni

Ft;d

valoarea de calcul a încărcării  de smulgere axială asupra unui pilot sau a unui

grup de piloţi supuşi la smulgere

Ftr;d

valoarea de calcul a încărcării transversale asupra unui pilot sau a unei fundaţii

pe piloţi

qb;k

valoarea caracteristică a presiunii pe bază

qs;i;k

valoarea caracteristică a rezistenţei de frecare laterală în stratul i

Rb;cal

rezistenţa la baza unui pilot, la starea limită ultimă, dedusă pe baza rezultatelor

încercărilor asupra pământului

Rb;d

valoarea de calcul a rezistenţei pe bază a pilotului

Rb;k

valoarea caracteristică a rezistenţei pe bază a pilotului

Rc

rezistenţa la compresiune a terenului în contact cu pilotul, la starea limită ultimă

Rc;cal

valoarea calculată a lui Rc pe baza rezultatelor încercărilor asupra pământului

(Rc;cal)med

valoarea medie a lui Rc;cal

(Rc;cal)min

valoarea minimă a lui Rc;cal

Rc;d

valoarea de calcul a lui Rc

Rc;k

valoarea caracteristică a lui Rc

Rc;m

valoarea măsurată a lui Rc  în una sau mai multe încărcări de probă pe piloţi

(Rc;m)med

valoarea medie a lui Rc;m

(Rc;m)min

valoarea minimă a lui Rc;m

Rs;d

valoarea de calcul a rezistenţei de frecare pe suprafaţa laterală a pilotului

Rs;cal

valoarea ultimă a rezistenţei de frecare pe suprafaţa laterală a pilotului, calculată

cu utilizarea parametrilor pământului stabiliţi pe baza rezultatelor încercărilor

Rs;k

valoarea caracteristică a rezistenţei de frecare pe suprafaţa laterală a unui pilot

Rt

rezistenţa la tracţiune a unui pilot sau a unui grup de piloţi

Rt;cal

valoarea calculată a lui Rt pe baza rezultatelor încercărilor asupra pământului

(Rt;cal)med

valoarea medie a lui Rc;cal

(Rt;cal)min

valoarea minimă a lui Rc;cal

Rt;d

valoarea de calcul a rezistenţei la tracţiune a unui pilot sau a unui grup de piloţi

Rt;k

valoarea caracteristică a rezistenţei la tracţiune a unui pilot sau a unui grup de

piloţi

Rt;m

valoarea măsurată a lui Rt  în una sau mai multe încărcări de probă pe piloţi

(Rt;m)med

valoarea medie a lui Rt,m

(Rt;m)min

valoarea minimă a lui Rt,m

Rtr;d

valoarea de calcul a rezistenţei pilotului încărcat transversal

U

perimetrul secţiunii transversale a pilotului

 

Simbol

Semnificaţie

Litere GRECESTI

γ

greutatea volumică a pământului

γb

coeficient parţial pentru rezistenţa pe bază a unui pilot

γs

coeficient parţial pentru rezistenţa prin frecare pe suprafaţa laterală a unui pilot

γt

coeficient parţial pentru rezistenţa totală a unui pilot

ξ

coeficient de corelare în funcţie de numărul de piloţi încercaţi sau profilelor de stratificaţie

φ'

unghiul de frecare internă în termeni de eforturi efective

φ'k

valoarea caracteristică a lui φ'

φd

valoarea de calcul a lui φ'

 

 

 

 

 


© GeoStru