Exigențe de calitate

 

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Principii de proiectare a structurilor din pământ armat >

Exigențe de calitate

 

Proiectul de structură de pământ armat va fi verificat la exigența Af-Rezistența și stabilitatea terenului de fundare a construcțiilor și a masivelor de pământ.

 

În caietul de sarcini ce va însoți proiectul se vor avea în vedere următoarele aspecte:

• recomandarea de a se realiza tronsoane experimentale pentru structurile din categoriile geotehnice 2 și 3, pe lungimi de cca. 20-30 m;

• prevederea obligativității controlului de calitate a materialelor puse în operă (umplutură, armături): verificarea naturii și caracteristicilor        materialelor, verificarea compactării umpluturii, verificarea corectitudinii instalării armăturilor;

• prevederea ca faze determinante: recepția terenului de fundare și instalarea primului rând de armături.

 

©  GeoStru