Încadrarea lucrărilor de pământ armat în categoriile geotehnice

 

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Principii de proiectare a structurilor din pământ armat >

Încadrarea lucrărilor de pământ armat în categoriile geotehnice

 

Încadrarea lucrărilor de pământ armat în categoriile geotehnice este următoarea:

 

Categoria geotehnică 1: structuri mici sau relativ simple, care pot fi proiectate folosind experiența acumulată și date și analize calitative. În acestă categorie intră structurile de sprijin și pantele cu înălțime mai mică de 1.5 m, la care cedarea ar duce la distrugeri minime și la blocarea accesului (Figura 5.4).

 

clip0004

Figura 5.4. Exemple de structuri de pământ armat din categoria 1

 

Categoria geotehnică 2: structuri convenționale fără riscuri deosebite, nici condiții de încărcare sau de teren speciale, care pot fi proiectate utilizând date și analize cantitative obișnuite. În această categorie intră rambleele și structurile a căror cedare poate provoca pagube moderate (Figura 5.5).

 

Categoria geotehnică 3: structuri care implică riscuri deosebite sau dificultăți de teren și/sau încărcare, care trebuie proiectate utilizând metode speciale. În această categorie intră pilele de pod, structuri care suportă în mod direct autostrăzi sau alte drumuri naționale sau principale, baraje, ziduri de cheu, ramblee de cale ferată (Figura 5.6).

 

clip0005

Figura 5.5. Exemple de structuri de pământ armat din categoria 2

 

 

clip0006

Figura 5.6. Exemple de structuri de pământ armat din categoria 3

 

©  GeoStru