Exploatarea normală

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Principii de proiectare a structurilor din pământ armat > Proiectarea la stări limita a structurilor din pământ armat >

 Exploatarea normală

StăriIe limită ale exploatării normale sunt definite în termeni de deformații acceptabile.

Deformațiile din timpul exploatării ale structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice pot fi determinate de diverși factori, printre care:

 

a) factori externi

tasarea fundației structurii,

încărcări care nu au fost luate în considerare la proiectare.

 

b) factori interni

deformații de fluaj ale armăturilor polimerice,

consolidarea secundară a umpluturilor argiloase,

prezența unui strat de umplutură umed,

compresiunea umpluturii; deteriorarea armării  datorită degradării  polimerilor.

 

©  GeoStru