Predimensionarea structurii

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Structuri de sprijin armate  > Verificarea stabilității externe >

Predimensionarea structurii

În Tabelul 6-1 și Figura 6.4. sunt date dimensiunile minime ale unei structuri de sprijin din pământ armat de tipul celor prezentate în Figura 6.1.

Predimensionarea este bazată pe zveltețea structurii, H / L, H find în general impus de amplasament.        

 

clip0013

Figura 6.3. Etapele analizei stabilității externe

 

 

clip0014
clip0015

Figura 6.4. Predimensionarea structurilor de sprijin din pământ armat

 

 

Tabelul 6-1 Dimensiuni minime pentru structuri de sprijin din pământ armat

Tipul structurii

Lungimea minimă a armării

Ziduri de sprijin obișnuite

0.7H (minim 3 m)

Culei de pod

Max. (0.6H, 2 sau 7 m)

Ziduri trapezoidale și culei

0.7H pentru jumătatea superioară a structurii 0.4H pentru jumătatea inferioară a structurii sau minim 3 m.

Ziduri în trepte și culei  

0.7H pentru jumătatea superioară a structurii

Ziduri supuse unor împingeri reduse din partea masivului  (de ex., cu pantă descendentă a suprafeței terenului sau ziduri îngropate)

 

0.6H sau minim 3 m

Ziduri cu înălțime sub 1.5 m

În funcție de situație

 

Încastrarea în terenul de fundare (Figura 6.5), necesară pentru evitarea cedării locale prin poansonare și a curgerii pe sub baza zidului, depinde de:

-presiunea dată de structură,

-adâncimea de îngheț,

-pericolul de eroziune internă în cazul structurilor maritime sau fluviale,

-riscul de expunere a bazei zidului datorită excavațiilor.

 

clip0016

Figura 6.5. Definirea încastrării în terenul de fundare

 

 

Adâncimea de încastrare trebuie să fie cel puțin egală cu adâncimea de îngheț, cu excepția situațiilor în care fundarea se face pe rocă sau pe elemente structurale de tipul radierelor, saltelelor sau pavajelor.

 

În Tabelul 6-2 sunt date valori minime ale adâncimii de încastrare, valabile pentru terenuri bune de fundare și structuri cu L / H ≥ 0.7. Pentru terenuri moi vor fi adoptate valori mai mari ale adâncimii de încastrare. De asemenea, pentru structuri supuse acțiunii apei, vor fi luate în considerare valori mai mari ale adâncimii de încastrare.

 

Tabelul 6-2. Valori minime ale adâncimii de încastrare

Condiții

Adâncime  minimă  de încastrare, Dm(m)

Ziduri de sprijin, βs=0o

H / 20

Culei, βs=0o

H / 10

Ziduri de sprijin, βs=18o (1:3)

H / 10

Ziduri de sprijin, βs=27o (1:2)

H / 7

Ziduri de sprijin, βs=34o (2:3)

H / 5

Notă: Dm ≥ adâncimea de îngheț

 

©  GeoStru