Evaluarea presiunii pământului

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Structuri de sprijin armate  > Verificarea stabilității externe >

Evaluarea presiunii pământului

Se consideră că presiunea activă a pământului acționează pe un plan vertical situat la marginea dinspre masivul susținut a umpluturii armate cu materiale extensibile (vezi 6.2). În figurile care urmează sunt date schemele de calcul pentru o structură de sprijin verticală sau înclinată cu mai puțin de 8° față de verticală și un pământ necoeziv în spatele masivului armat:

suprafața terenului din spatele umpluturii armate orizontala și modul de luare în considerare a suprasarcinii (Figura 6.6);

suprafața terenului înclinată (Figura 6.7 și Figura 6.8).

 

 

clip0022

Figura 6.6. Schema de calcul a împingerii pământului pentru suprafață orizontală a terenului din spatele zidului și suprasarcină.

 

 

clip0019

Figura 6.7. Schema de calcul pentru suprafață înclinată a terenului

 

 

clip0020

Figura 6.8. Schema de calcul pentru suprafață frăntă a terenului

 

 

Se neglijează rezistența pasivă la baza zidului ce s-ar putea dezvolta pe adâncimea de încastrare datorită posibilității ca pământul să fie înlăturat din această zonă prin eroziune, excavații etc.        

În calcule se neglijează de asemenea rezistența la forfecare a sistemului de fațadă.

Pentru cazul unui unghi θ de înclinare a fațadei față de orizontală ( θ minim 70o), Figura 6.9. prezintă schema de calcul a împingerii active a pământului.

 

clip0021

 

Figura 6.9.  Schema de calcul a împingerii active pentru cazul structurii înclinate cu un unghi θ față de orizontală.

 

Pentru cazul unui teren coeziv în spatele umpluturii armate, presiunea activă a pământului pe structura de pământ armat, la o cotă z, se evaluează folosind următoarea formulă:

clip0023

unde ka are expresiile prezentate anterior, iar c este coeziunea.

 

În cazul structurilor de sprijin armate cu materiale inextensibile (vezi paragraful 6.2.), pentru evaluarea presiunii laterale exercitate de terenul din spate se va considera valoarea coeficientului împingerii în stare de repaus, k0 la partea superioară a structurii și o scădere lineară a acestuia către valoarea coeficientului împingerii active, ka până la o adâncime de 6 m (Figura 6.10.).

 

clip0024

Figura 6.10. Variația coeficientului împingerii pământului cu adâncimea în cazul structurilor de sprijin armate cu materiale inextensibile (metoda gravității coerente)

 

©  GeoStru