Sistemul de drenaj

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Pante armate >

Sistemul de drenaj

Drenurile sunt amplasate de obicei în spatele umpluturii armate (Figura 7.11). Sunt utilizate fie geocompozite de drenaj, fie saltele din material granular sau tranșee drenante.

clip0111

Figura 7.11. Sistem de drenare a apelor de suprafață și subterane pentru pante armate

 

În proiectarea geotextilelor și geocompozitelor de drenaj ce vor fi utilizate se vor lua în considerare următoarele aspecte:

colmatarea posibilă a materialelor geosintetice,

compresibilitatea pe termen lung a miezului geocompozitului de drenaj,

reducerea  capacității de transport datorita pătrunderii geotextilului în miezul drenant,

suprafața geocompozitului poate constitui o suprafață potențială de cedare,

dacă armaturile sunt realizate din geotextile, acestea trebuie să fie mai permeabile decât umplutura pentru a preveni acumularea apei deasupra acestora în timpul precipitațiilor.

 

În cazul umpluturilor cu conținut de material fin, este mai eficientă prevederea de straturi drenante la intervale regulate în interiorul umpluturii pentru a preveni creșterea presiunii apei din pori.

Apele de șiroire trebuie colectate deasupra umpluturii armate și dirijate apoi către baza pantei. La nivelul feței pantei poate fi necesară întoarcerea geosinteticelor la fața masivului sau realizarea de armături secundare, locale pentru a prevenirea cedarea acestei zone. Straturile intermediare de armătură ajută la realizarea compactării feței pantei, mărind rezistența la forfecare și la eroziune și împiedicând astfel formarea suprafețelor de cedare de suprafață.

 

©  GeoStru