Repararea alunecărilor de teren

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Pante armate >

Repararea alunecărilor de teren

Este recomandat ca, înaintea proiectării lucrării de reparare a alunecării, să fie realizată o analiză completă a stabilității pantei pentru a identifica alte posibile suprafețe de cedare.

O simplă înlocuire a masei alunecate cu masa de pământ armat nu este suficientă.

Se recomandă prevederea unui strat drenant la bază și în spatele excavației înaintea punerii în operă a umpluturii armate.

 

©  GeoStru