Starea limită a exploatării normale

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Pante armate >

Starea limită a exploatării normale

Stările limită ale exploatării normale au fost descrise în Figura 7.5.

Pentru majoritatea pantelor armate, aceste stări limită nu sunt critice, cu excepția situației când panta este proiectată pentru a prelua sarcinile externe în anumite condiții specifice.

În ceea ce privește tasarea construcției (Figura 7.5a), se va acorda atenției faptului că deformarea structurii în ansamblul său poate duce la eforturi suplimentare în armături.

 

Deformațiile în armături de ordinul a 5% sunt considerate acceptabile, în lipsa altor condiții specifice impuse.

 

Deformațiile din consolidarea secundară a umpluturii coezive sunt dificil de estimat. În cazurile în care aceasta este considerată a fi o stare limită, se vor lua măsuri pentru o bună drenare a umpluturii sau se va utiliza o umplutură de calitate superioară.

 

©  GeoStru