Starea limită a exploatării normale

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Structuri de sprijin armate  > Verificarea stabilități interne > Metoda penei ancorate >

Starea limită a exploatării normale

Pentru starea limită a exploatării normale trebuie luate în considerare posibilele deplasări interne și anume: tasări și deplasări ale structurii de sprijin.

 

Factorii care pot influența comportarea structurii în timpul exploatării sunt:

-        fluajul armăturilor polimerice;

-        consolidarea secundară a pământurilor coezive.

 

În cazul fluajului armăturilor polimerice, acesta poate fi evaluat cu ajutorul curbelor izocrone.

 

©  GeoStru