Metoda gravității coerente

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Structuri de sprijin armate  > Verificarea stabilități interne >

Metoda gravității coerente

Evaluarea coeficientului împingerii pământului

Conform celor prezentate în paragraful 6.3.2., coeficientul împingerii pământului în dreptul armăturii „i" se calculează astfel (Figura 6.23):

clip0053

Figura 6.23. Determinarea coeficientului împingerii pământului în metoda gravității coerente

 

©  GeoStru