Starea limită a exploatării normale

 

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Structuri de sprijin armate  > Verificarea stabilități interne > Metoda gravității coerente >

 

Starea limită a exploatării normale

 

Deformația armăturii inextensibile poate fi estimată cu ajutorul următoarei expresii:

clip0072

unde:

Tmedi        este forța medie de întindere de-a lungul armăturii „i",

L        este lungimea armăturii,

E        este modulul de elasticitate al armăturii,

Ai        este aria secțiunii transversale a armăturii „i".

 

©  GeoStru