Analiză Hidrografică și Morfometrică

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Output >

  Analiză Hidrografică și Morfometrică

 

Pentru fiecare bazin definit prin INPUT GRAFIC sau NUMERIC, programul realizează, după efectuarea triungulației, o serie de calcule care caracterizează bazinul din punct de vedere morfologic, aflând proprietățile reliefului (aria, perimetrul, altitudinea medie, înclinația medie) și liniare (lungimea cursului fluvial, înclinația medie, etc.)

 

Bazin

 

Parcurgând lista bazinelor definite pentru fiecare secțiune transversală, se vizualizează următoarele proprietăți:

 

Suprafața

Restituie suprafața bazinului în Km²; bazinul este definit de linia de cumpănă a apelor și de linia corespondență secțiunii transversale prelungită în mod ideal, în ambele părți, până la intersecția cu linia de cumpănă a apelor.

 

Coordonate baricentru

Restituie coordonatele X și Y ale baricentrului bazinului în funcție de sistemul de axe carteziene vizualizat.

 

Perimetrul

Perimetrul bazinului în Km.

 

Altitudine (Max, Med, Min)

Vizualizează altitudinea maximă, medie și minimă a bazinului. Altitudinea medie poate fi calculată cu media ponderată a cotelor sau prin curba hipsografică, la alegerea utilizatorului în Date Generale din meniul Input date.

 

Lățimea maximă

Lățimea bazinului în corespondență cu amplitudinea planimetrică.

 

Înclinația medie

Înclinația medie calculată a bazinului.

 

Factor de formă

 

Densitate drenaj

 

Maxim ordine

 

Cursuri fluviale

 

În corespondență cu bazinul vizualizat se vizualizează calculele relative proprietăților liniare ale acestuia:

 

Lungime curs principal

Lungimea cursului fluvial a bazinului sau aceea care își are originea în punctul de izvorâre al baziunului și se termină în punctul secțiunii transversale.

 

Cotă secțiune transversală

Vizualizează cota fundului albiei a secțiunii transversale.

 

Înclinație medie curs principal

Înclinația medie a cursului fluvial calculată cu media înclinațiilor fiecărui segment.

 

Timp de concentrare

 

Vizualizează timpul de concentrare al bazinului calculat în funcție de una din metodele alese de către utilizator în Date Generale din meniul Input Date.

 

 

 

 


© 2019 GeoStru Software