Bilanț Hidrologic

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Output >

  Bilanț Hidrologic

 

Bilanțul hidrologic al unui bazin reprezintă egalarea apelor de scurgere cu cele ale debitului de intrare.

Este cunoscut faptul că apa parcurge un ciclu închis care cuprinde faza de evaporare, precipitații (ploaie, zăpadă, etc.) infiltrație în teren (în parte) și scurgerea spre mare, de unde ciclul se repetă.

Expresia generică a bilanțului hidrologic este reprezentată în forma :

 

 

P = EV + R + I

 

unde:

 

P = precipitații;

EV = evapotranspirație;

R = scurgerea;

I = infiltrarea.

 

 

Date generale

 

Poziționare bazin

Alegeți între cele două opțiuni de bazin montan sau bazin la nivelul solului/plan;

 

Aria bazinului

Programul calculează suprafața bazinului automat, după input-ul acestuia, totusi dă posibilitatea de a introduce o valoare diferită de cea calculată.

 

Pluviozitatea anuală

Această dată este citită de către program în fereastra Date generale în meniul Input date.

 

Temperatura medie anuală

Această dată este citită de către program în fereastra Date generale din meniul Input date.

 

Calculul Evapotranspirației Reale

Hydrologic Risk realizează calculul ETR-ului, după formula lui Keller sau a lui Turc, ca înălțime a apei în mm.

 

Debitele de intrare

Precipitații meteoritice

Introduceți procentul debitelor (volumul de apă în m³) datorată precipitațiilor.

 

Aporturi de la bazinele adiacente

Cuantifică în % aporturile hidrologice care provin de la alte bazine.

 

Ape reziduale

Introduceți volumul de apă (ca procent din debitele de intrare totale) care derivă de la consumatorii civili, industriali, etc.

 

Infiltrații superficiale secundare

 

Aporturi de la pânze de apă adiacente

 

Scurgeri

 

Evapotranspirație reală ETR

 

Prelevare din puțuri

 

Scurgere înspre alte bazine

 

Surse de izvorâre prezente

 

Scurgerea în suprafață

 

Scurgere înspre pânze de apă adiacente

 

Variația înmagazinării rezervelor hidrologice

 

 

 

 


© 2019 GeoStru Software