Legea ploii sau curba de posibilitate pluviometrică

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Output >

  Legea ploii sau curba de posibilitate pluviometrică

 

În zona bazinului de interes, Serviciul Hidrografic și alte entități propuse, calculează datele debitelor de intrare meteorice prin stațiile de măsurători din teren. Aceste masurători sunt prezentate în analizele ideologice.

Elaborarea datelor culese dă posibilitatea determinării legii ploii pentru un timp de întoarcere considerat, sau se găsește relația între înălțimea ploii h și timpul t (durata). În general, până când o elaborare să fie previzibilă trebuie să fie disponibile datele care se referă la o perioadă mai lungă (măcar 20 – 30 ani).

Toate legile ploii au o formă de acest tip:

 

 

unde a și n sunt constante care variază în funcție de timpul de întoarcere și sunt determinate de la caz la caz.

 

Distribuția lui Gumbel

 

Elaborarea statistico - probabilistică cea mai cunoscută a datelor pluviometrice este în mod sigur aceea a lui Gumbel, cu care se exprimă probabilitatea nedepășirii valorii lui h pentru o durată prefixată. Aceasta este reprodusă în formula de mai jos:

 

 

unde, pentru o dată prefixată:

 

P(h) = probabilitatea de nedepășire a valorii h; complementarea cu 1 a lui P (1-P) reprezintă probabilitatea de depășire.

 

k1 si k2 = parametrii de distribuție.

 

Pentru calculul parametrilor k1 și k2 se aplică metoda momentelor și se obțin următoarele valori:

 

k1 = 1.283/s

k2 = M – 0.450·s

 

 

unde M este media evenimentelor iar s este deviația standard medie.

Timpul de întoarcere Tr reprezintă inversul probabilității de depășire (1-P), acesta se poate exprima ca:

 

Tr= 1/(1-P)

 

Deci posibilitatea în funcție de timpul de întoarcere are următoarea expresie:

 

 

 

 

 


© 2019 GeoStru Software