Conventii

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Input >

  Conventii

 

Pentru asignarea corectă a input-ului, utilizatorul trebuie să respecte anumite convenții:

 

Introducere bazin

Punctele care definesc bazinul (linia de cumpănă a apelor) trebuie să fie asignate secvențial în sensul acelor de ceasornic.

 

Introducerea rețelei hidrografice

Reteaua hidrografică este asignată prin definirea unui curs fluvial principal și a celor afluente.

 

Introducere curs

Fiecare curs fluvial este introdus din partea superioară spre partea inferioară (închiderea bazinului); același criteriu se aplică și pentru cursurile afluente: de la punctul cotei celei mai înalte spre cea mai joasă.

       

Introducere secțiuni

Secțiunile de verificare se introduc secvențial, începând cu secțiunea de închidere a bazinului și până la cota cea mai înaltă. Pentru fiecare secțiune introdusă programul asignează o por'iune de bazin (sub-bazin) de alimentare a sec'iunii. Această por'iune poate fi modificată de utilizator după introducerea tuturor sec'iunilor, selectând panoul de Coordonate în partea dreaptă a foii de lucru. În această fază, alegând  sec'iunea de închidere a sub-bazinului de modificat și deblocând opțiunea Generarea automată a secțiunii transversale a baziunului este posibilă, selectând comanda Modifică punct din meniul Input Date, modificarea cu ajutorul mouse-ului a poziției punctelor sau introducerea noilor coordonate în partea superioară a panoului.

 

N.B.: Faza de modificare va fi realizată înainte de calcul.

 

Forma secțiunii

Pentru definirea secțiunii este suficient să se realizeaze un click pe linia în plan după ce a fost activată comanda secțiune. Astfel va fi deschisă o nouă zonă de lucru în care, în partea dreaptă, este prezent un panou care dă posibilitatea de definire a tuturor proprietăților acesteia (forma, rugozitate, etc.).

 

Asignarea timpilor de întoarcere

Trebuie asignați timpii de întoarcere de examinat de fiecare dată când se crează un nou fițier. Asignarea se realizează în meniul Input date - Date generale.

 

 

 

 


© 2019 GeoStru Software