Input numeric

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Input >

  Input numeric

 

În meniul Input date selectați comanda Input numeric.

 

Pentru fiecare bazin introducerea datelor va avea loc pe mai multe nivele: la primul nivel se introduc punctele bazinului, coordonatele punctelor interne acestuia și acelea ale cursurilor principale.

 

Puncte Bazin

Pentru a introduce linia de dezvoltare care definește zona bazinului trebuie să se respecte convenția de introducere și numerotație a punctelor în sensul acelor de ceasornic.

Selectarea comenzii va deschide o fereastră cu un tabel în care se găsesc :

 

N = numărul de ordine al punctului;

X = abscisa punctului;

Y = ordonata punctului;

Z = cota punctului;

Nume = identificarea punctului.

 

Odată confirmată introducerea coordonatelor apăsând tasta OK se vizualizează deja ín zona de lucru linia de cumpănă a apelor bazinului; în dreapta zonei de lucru sunt vizualizate coordonatele introduse, deci fiecare modificare a punctelor introduse poate fi realizată în această fază.

 

Adăugarea de puncte cotate bazin

Utilizatorul introduce coordonatele X, Y, Z ale punctelor interne ale bazinului. Introducerea acestor puncte este necesară la finalul creerii DEM-ului (Digital Elevation Model) și deci la determinrea proprietăților morfologice ale bazinului. (arii, înclinații, etc.).

 

Puncte curs principal

Cursul principal reprezintă cursul de apă care are ca origine punctul de izvorâre și se termină în secțiunea transversală/de închidere a bazinului; toate ramificațiile care sunt confluente în acesta sunt considerate cursuri secundare. Punctele cursului principal sunt introduse începând cu punctul de izvorâre și terminând cu punctul de închidere al bazinului. Aceste puncte sunt necesare pentru determinarea DEM-ului și constituie o condiție a triangulației, deci este imposibilă continuarea prelucrării dacă acestea nu au fost introduse.

La cel de-al doilea nivel al input-ului numeric sunt determinate punctele cursurilor secundare care sunt confluente în cursul principal.

 

Puncte curs secundar

Numărul de cursuri secundare de considerat este definit în această fază: programul consideră automat prezența unui singur curs secundar, deci pentru adăugarea altora trebuie să vă pozitionați pe Curs 1, să dați click pe butonul drept al mouse-ului și să selectați Curs secundar nou. Pentru a elimina un curs procedați ca mai sus și selectați comanda Șterge.

Punctele care definesc fiecare curs secudar sunt introduse în tabel (N, X, Y, Z, Nume) cu numărul de ordine crescător și deci plecând din punctul de origine al cursului până în cel de confluență.

La al treilea nivel al input-ului numeric se definesc secțiunile transversale.

 

Linie secțiune

Fiecare secțiune transversală (pot fi prezente mai multe) trebuie să fie definită prin puncte (X, Y, Z) deci din stânga spre dreapta. Introducerea mai multor secțiuni trebuie realizată de jos în sus. În funcție de fiecare linie a secțiunii programul va realiza verificările hidraulice.

Hydrologic Risk va considera pentru fiecare secțiune transversală un sub-bazin de alimentare a acesteia, ale cărui coordonate (linia cumpenei apelor) sunt definite la nivelul succesiv.

Linia de secțiune trebuie să fie trasată cu mouse-ul (Input grafic) pe cursul fluvial cu un click al mouse-ului, din partea stângă, ținând apăsat butonul și deplasându-l spre dreapta. Eliberarea mouse-ului definește mărimea secțiunii și deschide fereastra de lucru în care se vizualizează secțiunea. În dreapta secțiunii se deschide fereastra de lucru în care se vizualizează datele secțiunii.

 

Tipologia: în această foaie se prezintă formele predefinite pentru asignarea secțiunii (circulară, dreptunghiulară, trapezoidală, parabolică); pentru fiecare formă predefinită se cer dimensiunile care definesc geometria exactă a secțiunii (ex.: diametrul, pentru forma circulară; baza și înălțimea pentru forma dreptunghiulară; etc.)

Date secțiune : datele introduse în foaia precedentă sunt vizualizate în aceasta cu posibilitatea, din partea utilizatorului, de a le modifica. Aici se specifică conturul umed al secțiunii prin indicarea punctelor secțiunii care au fost udate de apă. Butonul Generează secțiune vizualizează nivelul apei în aceasta și realizează primele calcule hidraulice:

 

1. Aria: aria secțiunii lichide în m².

2. Contur umed: perimetrul secțiunii umede constituit din pereții solizi ai bazinului (curenți liberi) în m.

3. Raza hidraulică: raportul între aria secțiunii lichide și conturul umed în m.

4. Înălimea apei secțiune: înălțimea secțiunii lichide în m.

 

Debite

Foaia debitelor vizualizează debitele de viitură maximă calculate după metodele empirice și analitice, pentru timpii de întoarcere T asignați (Date generale); aceste rezultate se vizualizează în faza succesivă calculului (Meniul Calcul – Debit maxim de inundatie) după metodele empirice sau raționale. Utilizatorul poate verifica fiecare secțiune, pentru fiecare timp de întoarcere, asignând valorile personalizate.

 

La cel de-al patrulea nivel se definesc eventualele sub-bazine prezente în cel principal.

 

 

 

 


© 2019 GeoStru Software