Input grafic

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Input >

  Input grafic

 

Introducerea punctelor care definesc bazinul și rețeaua sa fluvială poate fi realizată grafic cu mouse-ul.

Programul, prin convenție, dă posibilitatea introducerii datelor pe nivele de detaliu crescătoare, sau ca prim pas se introduc punctele care determină conturul bazinului, deci cele ale punctelor interne acestuia și apoi acelea ale cursului fluvial principal.

 

Puncte bazin

Pentru introducerea liniei cumpenei apelor, alegeți comanda Selectează Puncte bazin din Input date: astfel programul permite utilizatorului, selectând comanda Introducere puncte, să introducă punctele cu un click al mouse-ului în zona de lucru; acestea vor fi introduse în sensul acelor de ceasornic până la închiderea completă a liniei cumpenei apelor. Odată introduse punctele, în partea dreaptă a  ecranului vor fi vizualizate coordonatele introduse care pot fi modificate. Comanda Introducere puncte se regăsește și din bara de instrumente.

 

Modifică punct

Comanda permite modificarea grafică a poziției unui punct, poziționându-vă pe el, ținând apăsat butonul stâng al mouse-ului ducându-l în noua poziție. Când cursorul mouse-ului identifică punctul ales de către utilizator se evidențiază și în tabelul de puncte vizualizate în zona dreaptă a ecranului. Comanda Modifică punct se poate selecta și din bara de instrumente.

 

Șterge punct

Dă posibilitatea de a șterge un punct. Poziționați-vă pe punctul de șters după selectarea comenzii și realizarea unui click. Ieșirea din comandă se realizează cu butonul drept al mouse-ului. Comanda Șterge punct se poate selecta și din bara de instrumente.

 

Decupează

Comanda se folosește atunci când se dorește introducerea ulterioară a unui punct între două puncte deja introduse.

 

Adaugă puncte cotate bazin

Pentru a introduce grafic punctele interne al bazinului este suficient să selectați comanda și să faceti un click pe zona de lucru definită prin linia cumpenelor apei. Pentru fiecare punct de detaliu introdus se revizuiește automat tabelul coordonatelor vizualizat în partea dreaptă a ecranului.

 

Șterge punct cotat

Șterge un punct în interiorul bazinului.

 

Secțiune transversală

Poziția și numărul de secțiuni de verificat de-a lungul cursului de apă se definesc prin această comandă din Input Numeric. Începând din partea de jos se continuă cu deplasarea secțiunilor pânä în punctul cursului fluvial (de izvor). Fiecare secțiune trebuie să fie definită începând din stânga cu un click al mouse-ului și, ținând-ul apăsat deplasați-vă înspre dreapta până în punctul final al acesteia. Forma și dimensiunile secțiunii se pot asigna grafic sau numeric în fereastra de vizualizare a secțiunilor care se activează cu un dublu-click al mouse-ului pe secțiunea corespondentă (vezi și Input Numeric).

 

Șterge secțiune transversală

Această comandă dă posibilitatea ștergerii unei secțiuni transversale cu un click al mouse-ului pe secțiunea de șters.  

 

 

 

 


© 2019 GeoStru Software