Date generale

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Meniu > Meniul Input Date >

Date generale

 

În date generale se introduc niște date,hidrologice, indispensabile la input și la elaborare.

 

Date hidrologice

 

Descriere

Introduceți o scurtă descriere a bazinului de examinat.

 

Nume bazin

Introduceți numele bazinului.

 

Poziția bazinului

Alegeți, între cele două opțiuni, dacă este vorba despre un bazin de câmpie sau unul montan.

 

Porțiune permeabilă bazin

Desemnați, în %, porțiunea din suprafața bazinului constituită din terenuri permeabile.

 

Pluviozitate

Indicați, în mm, înălțimea medie anuală a ploii. În general, pentru calculul înălțimilor ploilor anuale, se referă la datele calculate pentru zece ani consecutivi, calculând media înălțimilor medii anuale.

 

Temperatura medie anuală

Desemnați, în centigrade, temperatura medie anuală. Chiar și pentru parametrul perioadei minime de considerat este de zece ani.

 

Temperaturi min.-max. lunare

Introduceți, separate prin virgulă, media temperaturilor minime înregistrate în anul hidrologic mediu (zece ani) și media temperaturilor maxime, care se referă la aceeași durată.

 

Permeabilitate medie terenuri

Introduceți, în unitatea de măsură specificată în fereastră, permeabilitatea medie a terenurilor care constituie bazinul hidrologic (proiecția bazinului hidrologic de sub suprafața solului).

 

Permeabilitatea medie superficială

Desemnați, în unitatea de măsură specificată în fereastră, permeabilitatea medie a terenurilor care constituie bazinul hidrologic, care izvorăsc la suprafață.

 

Ploaie critică în 24 h

Desemnați, în mm, înălțimea ploii obținută din legile ploii pentru durata de 24 ore (înălțimea critică a ploii, vezi Definiții).  

 

Opțiuni de calcul

 

Timp de concentrare

Utilizatorul trebuie să alegă un autor, dintre cei disponibili, pentru calculul concentrării (timp de concentrare, vezi Definiții).

 

Altitudinea medie a bazinului

Pentru evaluarea acestuei date, utilzatorul poate opta pentru două tipologii de calcul, fie pentru determinarea prin intermediul curbei hipsografice (vezi Definiții), fie prin media cotelor.

 

Debit de viitură- Metode

Estimarea debitelor de viitură (pentru fiecare timp de întoarcere desemnat) se realizează de către program după Metodele Analitică sau TCEV. În faza de input utilizatorul trebuie să facă o alegere între două opțiuni, cu posibilitatea de a le schimba într-o fază succesivă.

 

Timpi de întoarcere

În grilă se introduc timpii de întoarcere pentru care trebuie să fie realizată elaborarea. Fiecare timp de întoarcere poate fi individuat printr-o scurtă descriere și de o culoare care va fi utilizată de către program pentru deplasarea liniei posibilei inundații între secțiuni de-a lungul cursului de apă.

 

 

 


© 2019 GeoStru Software