Input date

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Meniu >

  Input date

Date generale

În această comandă se află datele indispensabile pentru începerea unui nou proiect, deci este esențială pentru introducerea datelor cerute.

 

Input numeric

Comada vizualizează fereastra de introducere a cifrelor care desemnează coordonatele baziunului și cursurile fluviale.

 

Importă imagine raster

Comanda pentru importul raster (vizualizarea cartigrafiei) pentru introducerea grafică a coordonatelor unui bazin și a rețelei hidrografice conexe.

 

Calibrează imaginie raster

Comandă care dă posibilitatea de aducere la scară reală a imaginii introduse cu comanda precedentă.

 

Selectează

Comanda este indispensabilă pentru a conferi obiectului selectat proprietatea enabled, care dă posibilitatea de efectuare a modificărilor dorite asupra punctelor bazinului, a cursurilor fluviale, etc.

 

Inserează punct

Permite introducerea unui punct în obiectul selectat (bazin, curs fluvial, puncte interne, etc.). Pentru convențiile de folosit vedeți input grafic.

 

Modifică punct

Permite modificarea unui punct în obiectul selectat (bazin, curs fluvial, puncte interne, etc.).

 

Șterge punct

Permite eliminarea unui punct în obiectul selectat (bazin, curs fluvial, puncte interne, etc.). Selectarea comenzii vizualizează cursorul care își schimbă forma în interiorul punctului de eliminat.

 

Decupează

Decupează elementul care definește obiectul selectat, introducând un punct nou. Odată selectată comanda, ajunge poziționarea pe elementul de decupat și realizarea unui cilick cu mouse-ul.

 

Adaugă puncte cotate bazin

Selectarea acestei comenzi permite adăugarea de puncte în interiorul bazinului necesare pentru crearea unui DTM. Adăugarea mai multor puncte duce la realizarea unui model de teren mai detaliat. Pentru adăugarea unui punct nou este suficientă realizarea unui click în punctul dorit al bazinului.

 

Modifică puncte cotate

Dă posibitatea modificării unui punct cotat în interiorul bazinului. Selectarea comenzii vizualizează cursorul mouse-ului care își schimbă forma în interiorul punctului de modificat: este suficientă realizarea unui click în punct deplasându-l, cu mouse-ul apăsat, în noua poziție.

 

Șterge puncte cotate

Dă posibilitatea eliminării unui punct cotat în interiorul bazinului. Selectarea comenzii vizualizează cursorul mouse-ului care își schimbă forma în interiorul punctului de eliminat; odată identificat punctul este suficient un click al mouse-ului.

 

Secțiune transversală

Cu această comandă se dă posibilitatea introducerii secțiunilor de verificare. Poziția și numărul de secțiuni de verificat de-a lungul cursului de apă sunt determinate prin această comandă. Începând de jos se realizează deplasarea secțiunilor înspre punctul cel mai înalt al cursului fluvial. Fiecare secțiune trebuie să fie determinată de la stânga cu un click al mouse-ului și ținând apăsat butonul și deplasându-l înspre dreapta până în puncul final al acesteia. Forma și dimensiunile secțiunii sunt asignate grafic sau numeric în fereastra de vizualizare a secțiunilor care se activează cu un dublu-click al mouse-ului pe zona corespondentă (vedeți și Input Numeric).

 

N.B.: secțiunile se introduc după crearea modelului digital al terenului, deci după introducerea bazinului și a cursurilor fluviale. Mai mult, în Date Generale  trebuie să fie introduși timpii de întoarcere.

 

Șterge secțiune transversală

Comanda dă posibilitatea ștergerii unei secțiuni transversale cu un click al mouse-ului pe secțiunea de șters.

 

 

 

 


© 2019 GeoStru Software