Meniul calcul

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Meniu >

  Meniul calcul

 

În meniul Calcul se găsesc comenzile care se referă la faza de determinare a bilanțului bazinului, debitele de viitură maximă pentru fiecare secțiune, verificarea în condiții de scurgere uniformă și permanentă și vizualizarea secțiunii albiei (profil longitudinal).

 

Analiză hidrografică și morfometrică (vezi Analiză hidrografică și morfometrică în meniul Output)

Pentru fiecare bazin determinat printr-o secțiune transversală se efectuează calculele care determină proprietățile morfometrice ale bazinului și timpul său de concentrare. În această fază programul realizează și calculele corespondente fiecărui sub-bazin generat automat în funcție de poziția ficărei secțiuni transversale.

După executarea acesteia este posibilă realizarea de modificări corespondente fiecărui sub-bazin din panoul de control situat la dreapta zonei de lucru. Pentru fiecare secțiune transversală, cu ajutorul comenzii Modifică puncte bazin, se poate da forma dorită fiecărui sub-bazin. În faza succeivă trebuie realizat din nou calculul.

 

Triungulație

Triungulația se realizează automat de către program pentru analiza morfometrică și hidrografică, dar selectând această comandă este posibilă vizualizarea tridimensională a bazinului și, eventual, printarea lui prin intermediul previzualizării, comandă ce se poate activa cu butonul drept al mouse-ului.

 

Coeficientul de scurgere Kennessey (vezi Coeficientul de scurgere Kennessey în meniul Output)

Realizează calculul coeficientului de scurgere cu metoda Kennessey. Pentru determinarea acestui parametru, indispensabil pentru pasul succesiv al bilanțului hidrologic, sunt necesare datele:

 

pluviozitatea: exprimată în mm de ploaie, pentru determinarea afluxurilor P;

temperatura medie: temperatura medie pentru fiecare lună;

temperatura maximă: temperatura maximă pentru fiecare lună;

temperatura minimă: temperatura minimă.

 

Pentru datele introduse, Hydrologic Risk, calculează indicele de ariditate Ia , de la care, în funcție de calculul portiunilor de suprafață care definesc distribuțiile vegetale, acvilinitățile și permeabilitățile, se obțin coeficienții parțiali de eflux și cel total.

 

Bilanțul hidrologic al bazinului (vezi Bilanțul hidrologic în meniul Output)

În această fereastră se vor introduce datele care se referă la debitele de intrare și la scurgeri în bazinul principal.

 

Legea de ploaie (vezi Legea de ploaie în meniul Output)

În această fereastră sunt prelucrate datele ploilor de durată 1 – 3 – 6 – 12 – 24 ore pentru diverși ani, pentru ca la sfârșit să se definească legea ploilor bazinului de examinat. Programul, pentru fiecare timp de întoarcere asignat de către utilizator în Date Generale din meniul Input Date, realizează calculul înălțimilor ploii maxime și critice în corespondență cu fiecare durată (1, 3, 6, 12, 24 ore) și zi Tr.

Datele ploilor furnizate de un post pluviometric pot fi introduse direct în grila duratelor sau copiate dintr-un fișier și alipite.

Programul prelucrează datele introduse statistic, adoptând distribuția de probabilitate a lui Gumbel, restituie parametrii, deviația medie standard, k...și m.

 

În meniul Grafic este vizualizat graficul Curbei de Posibilitate Pluviometrică cu scara semialgoritmică sau logaritmică (x și y): cu butonul drept al mouse-ului se poate copia graficul în notițe și alipi ca imagine bitmap sau exporta valorile de alipit într-o foaie de calcul pentru prelucrările succesive dorite de către utilizator.

 

Meniul Tipar dă posibilitatea de trimitere la imprimantă a datelor de input și a rezultatelor prelucrării.

 

Debitul de viitură maximă metode empirice (vezi Debit metode empirice în meniul Output)

În corespondență cu fiecare secțiune transversală se calculează debitul de viitură maximă cu metodele empirice. Trebuie să se selecteze autorul dorit și programul vizualizează valoarea debitului în m³/sec , cea a debitului specific, pentru unitate de suprafață a bazinului în m³/sec Km².

 

Debitul de viitură maximă metoda analitică sau rațională (vezi Debit maxim de viitură în meniul Output)

Pentru timpii de întoarcere desemnați, programul realizează calculul debitului de viitură maximă în corespondență cu secțiunea transversală specificată. Parcurgând diversele secțiuni corespunzătoare diferitelor sub-bazine, programul Hydrologic Risk realizează calculul debitului prin comanda Analiză debite.Calcularea rezultatelor este diferită în funcție de opțiunea activată în meniul Date Generale cu referire la Metoda Rațională (sau Analitică) sau TCEV.

 

Hidrograma de viitură (vezi Hidrogramă viitură în meniul Output)

Pentru fiecare timp de întoarcere asignat de către utilizator, programul reconstituie hidrograma de viitură cu metoda lui Nash. În fereastră se vizualizează, pentru fiecare secțiune transversală aleasă, parametrii funcției k și n, caracteristici bazinului și calculati după Nash sau Mc Sparran, și parametrii a și n ai legii ploii (pentru fiecare Tr). Pasul de calcul, în ore, și timpul maxim [ore] sunt specificate de către utilizator și, pentru fiecare schimbare a acestora, trebuie să fie apăsat butonul de Recalculare. Graficul vizualizat poate fi copiat în notițe pentru ca mai apoi să fie alipit ca imagine bitmap ținând apăsat butonul drept al mouse-ului și alegând comanda Copiază grafic din meniul vizualizat. Pentru exportul valorilor corespondente fiecărei curbe se poate alege comanda Copiază format din același meniu.

 

Verificare hidraulică scurgere uniformă (vezi Scurgerea uniformă în meniul Output)

Pentru fiecare secțiune selectată programul efectuează verificarea în condiții de scurgere uniformă. Definirea secțiunilor de verificare (secțiuni transversale) este anterioară acestei faze, deci, după efectuarea Analizei Hidrografice și Morfologice se determină debitul de viitură maximă (metodele empirice și analitică). Fiecare secțiune trebuie să fie definită în forma și în parametrii de rugozitate. Generarea secțiunii se obține selectând comada secțiune Transversală din meniul Input Date (sau bara de instrumente) si făcând  un click cu mouse-ul pe linia de secțiune determinată anterior.

 

Condiții de scurgere permanentă  

În fereastra vizualizată utilizatorul poate asigna condițiile de analiză pentru scurgerea permanentă pentru fiecare timp de întoarcere. Relativ la meniul Condiții aval, se asignează înălțimea secțiunii lichide în secțiunea extremă aval (secțiune transversală); în meniul Condiții amonte, se asignează înălțimea secțiunii lichide în secțiunea lichidă amonte (izvorâre). Condițiile deja definite servesc programului, fixat pasul de scanare între o secțiune si cea succesivă, pentru calcularea sarcinii totale și a cotei libere în secțiunile succesive.

Geometria și debitul secțiunii de plecare (condiții aval sau amonte), care se indică ca secțiune  i , programul calculează căderea J și sarcina totală, deci, cu pasul scanării asignat, se calculează pentru diferite valori ale lui h (în jurul h desemnată) aceleași mărimi (cădere și încărcarea).

Succesiv, programul calculează pierderea de încărcare între secțiunea de plecare i și succesiva (i+1 ) și obține, prin interpolarea valorilor găsite pentru diferite înălțimi h, înălțimea secțiunii lichide în secțiune (i+1). Pentru înălțimea obținută  hi+1, programul realizează calculul căderii J și obține valoarea medie a căderii (medie dintre cădere în i și cea în i+1 ), de la care se obține pierderea de sarcină totală. În acest punct programul obține înălțimea  hi+1 interpolând valorile găsite înainte cu pasul de scanare fixat.

 

Verificarea hidraulică scurgere permanentă (vezi Scurgerea permanentă în meniul Output)

În corespondență cu fiecare secțiune transversală se calculează, pentru un debit de verificare asignat, înălțimea secțiunii lichide cum a fost descrisă în pasul precedent. Calculul se poate realiza pentru debite relative diverșilor timpi de întoarcere. Condiția necesară convergenței calculului este debitul de verificare pentru fiecare secțiune să fie constant. Odată calculul efectuat programul a determinat pentru fiecare secțiune înălțimea  h, stabilind pentru fiecare segment dacă este vorba despre o albie cu înclinație mare sau mică și deci curentul care se mișcă este lent sau rapid.

 

Hartă viituri

Comanda realizează vizualizarea ariei cu viituri relative la fiecare perioadă de întoarcere. Harta viiturilor este vizibilă numai după realizarea calculului de verificare a secțiunilor în condiții de scurgere permanentă. Când se vizualizează video se poate printa, la scară, prin selecția comenzii de previzualizare tipar.

 

Vizualizare secțiune albie

Vizualizează secțiunea longitudinală a albiei cu înălțimile profilului apei determinat în condiții de scurgere segment cu segment. Pentru revenirea la vizualizarea bazinului este suficient să se deselecteze comanda.

 

Blochează/Deblochează date

Comandă care blochează sau deblochează datele de input și/sau output.

 

 

 

 


© 2019 GeoStru Software