Metoda analitică sau rațională a estimării debitului maxim de viitură

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Output >

  Metoda analitică sau rațională a estimării debitului maxim de viitură

 

În Metoda Rațională calculul debitului de maxim de viitură este în corespondență cu un timp de întoarcere asignat Tr.

 

 

cu QT debit în m³/sec, unde:

 

A = suprafață de scugere [Km²];

h = înălțimea ploii care cade într-un timp egal celui de concentrare [mm];

tc = timp de concentrare [ore];

c = coeficient de scurgere;

k = factor care ține cont de neuniformitatea unităților de măsură.

 

 

 

 


© 2019 GeoStru Software