Import din SRTM și TriSpace

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

  Import din SRTM și TriSpace

 

Import de bazine hidrografice din SRTM

 

Aplicația SRTM, disponibilă la http://www.geostru.com/geoapp/srtm.aspx permite crearea modelului digital al terenului într-o zonă de interes ce poate fi identificată printr-un dreptunghi de selecție constituit din patru puncte (vârfurile dreptunghiului).

 

Fișierul ASCII generat de SRTM conține coordonatele x, y și z, separate de ";" ale punctelor din zona de interes.

Fișierul ASCII poate fi prelucrat cu programe dedicate, precum TRISPACE, pentru a obține planuri cotate, curbe de nivel, secțiuni, etc.

 

TRISPACE permite importul fișierelor prelucrate cu SRTM, folosind comanda Import puncte din meniul Date.

Fișierul importat conține doar coordonatele punctelor: identificarea bazinului va trebui efectuată manual.

 

Identificarea bazinului în Trispace.

TRISPACE permite citirea directă a fișierelor SRTM: din meniul Deschide, alegând fișiere cu extensia .srtm.

 
Procedura:

Realizați triangulația și trasați vectorii de înclinație din meniul Prelucrare.

Pe baza vectorilor de înclinație, folosind instrumentul poligon, trasați poligonul care se identifică cu bazinul în sens orar. Cu instrumentul polilinie trasați axa fluvială principală, dinspre amonte spre aval: această setare este importantă pentru a stabili direcția de curgere a apei în Hydrologic Risk.

Din meniul Prelucrare selectați comanda Creează bazinul hidrografic: va fi creat un fișier în format ASCII ce poate fi importat în Hydrologic Risk.

Fișierul generat trebuie importat în HYDROLOGIC RISK din meniul Fișier, Importă fișier date: rezultatul importului este reprezentat de bazinul hidrologic cu axa/cursul fluvial.

 

 

 

 


© 2019 GeoStru Software