Meniul preferințe

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Meniu >

  Meniul preferințe

 

În acest meniu se află comenzile pentru preferințele asupra graficelor și textului.

 

Opțiuni rapoarte de text

Vizualizează foaia Opțiuni rapoarte de text în care este posibilă alegerea datelor de input și rezultatele de calcul care trebuie să fie incluse în raport:

 

Date generale

Dacă se selectează această comandă, se vizualizează datele hidrologice ale bazinului introduse de către utilizator în Date generale din meniul Input date.

 

Coeficientul de scurgere

Dacă se selectează, aduce datele introduse de către utilizator în Coeficient de scurgere (eflux) din meniul Calcul necesare pentru determinarea coeficientului Kennessey.

 

Bilanț hidrologic

Dacă esrte selecționat, introduce în raport datele pentru un bilanțul hidrologic al bazinului introduse de către utilizator prin comanda Bilanț hidrologic bazin din meniul Calcul.

 

Prelucrare serie pluviometrică metoda lui Gumbel

Dacă se selectează se vizualizează datele introduse de către utilizator în Legea ploii din meniul Calcul și rezultatele elaborării lor (parametri a și n).

 

Coordonate bazin

Dacă se selectează, inserează coordonatele introduse de către utilizator pentru definirea bazinului.

 

Coordonate curs principal

Dacă se selectează, inserează coordonatele introduse de către utilizator pentru definirea coordonatelor cursurilor fluviale principale.

 

Coordonate curs secundar

Dacă se selectează, inserează coordonatele introduse de către utilizator pentru definirea coordonatelor cursurilor secundare prezente.

 

Hidrologie și morfometrie

Dacă se selectează, inserează prelucrările cu privire la caracteristicile morfometrice și hidrografice ale bazinului principal, cele pentru fiecare sub-bazin. În corespondență cu fiecare secțiune definită de cătrte utilizator programul consideră automat prezența unui sub-bazin de alimentare a secțiunii corespondente.

 

Debit maxim viitură metode empirice

Dacă se selectează, aduce în raport rezultatul calculului debitului maxim al viiturii pentru fiecare timp de întoarcere cu metodele empirice.

 

Debit maxim viitură metoda rațională

Dacă se selectează, se restituie raportul de debit maxim viitură cu metoda rațională determinată pentru fiecare secțiune și pentru fiecare timp de întoarcere.

 

Verificări hidraulice sectiuni

Dacă se selectează restituie verificarea hidraulică a fiecărei secțiuni în condiții de scurgere uniformă și /sau permanentă.

 

       Opțiuni grafice

      Vizualizează foaia Opțiuni desen în care este posibilă alegerea culorilor de umplere și ale liniilor, deasemenea stilul de reprezentare a diverselor componente (curs principal, secundar, etc.).

 

 

 

 


© 2019 GeoStru Software