Introducera unui bazin în Hydrologic Risk

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Input >

  Introducera unui bazin în Hydrologic Risk

 

Identificarea unui bazin și al recticulului hidrografic în interiorul programului se poate realiza în două moduri: input numeric și input grafic.

 

Pentru activarea input-ului numeric este nevoie să se selecteze comanda Input numeric din meniul Input date: în fereastra vizualizată, în primul nivel este realizată, pentru coordonatele (X, Y, Z), introducerea punctelor liniei de cumpănă a apelor care definește extensia bazinului, a punctelor sale interne și a cursului fluvial pricipal.

La al doilea nivel se introduc coordonatele cursurilor secundare (ramificații confluente în cursul principal), în timp ce la cel de-al treilea nivel coordonatele secțiunii transversale, iar la cel de-al patrulea cele ale eventualelor sub-bazine (arii de alimentare ale cursurilor secundare).

 

Input-ul grafic, în schimb, dă posibilitatea introducerii datelor de la linia de cumpănă a apelor, cu mouse-ul.

Acest tip de input dă posibilitatea utilizatorului de a pleca de la o bază raster (scanare a unei cartografii) și importul acesteia în interoirul programului pentru a fi digitizată.

 

În ambele cazuri, input grafic și numeric, programul convertește datele introduse într-un model digital al terenului (DEM -Digital Elevation Model) cu rețea triunghiulară. Fiecare punct este conectat la un altul cu elemente triunghiulare conform criteriul lui Deluney.

Evident, recticulul constituit cu această tehnică depinde de dimensiunile triunghiurilor și, deci, de numărul punctelor introduse de către utilizator.

 

 

 

 


© 2019 GeoStru Software