Analiză

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  SLOPE/M.R.E. >

Analiză

 

În fereastra de analiză sunt vizualizate combinațiile de sarcină de verificat. Selectând cu mouse-ul Combinații de sarcină și făcând click dreapta se pot adăuga sau șterge combinații sau se poate regenera lista de combinații. Pentru fiecare combinație se poate alege factorul de combinație pentru acțiuni și coeficienții de siguranța parțiali pentru parametrii geotehnici.

Cu ajutorul comenzii Execută analiza sunt verificate combinațiile. Pentru fiecare dintre acestea sunt vizualizate lungimile LR interne penei de împingere și lungimile LE efective la pullout/smulgere.

 

 

 


©  GeoStru