Rezultate

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  SLOPE/M.R.E. >

Rezultate

 

Rezultatele sunt organizate în tabele; tabelul "Blocuri" este activat dacă în secțiunea "Geometrie" a fost generat un profil în trepte și au fost introduse blocuri.

Primul tabel prezintă, pentru fiecare armătură individuală, rezultatele analizei organizate după cum urmează:

 

lungimile feței lungimile de pliere lungimile interioare ale penei, lungimile efective și lungimile totale ale fiecărei armături;

factorul de siguranță la desfacerea filetului;

tensiunea din armătură;

factorul de siguranță la rupere;

împingerea pe armătură;

rezistența la desfacere;

rezistența limită a materialului.

 

Se dau coeficienții de siguranță globali la alunecare, răsturnare și sarcina limită a solului armat.

 

Tabelul "Blocuri" este structurat după cum urmează:

 

poziționarea blocului individual (coordonate carteziene în raport cu sistemul de referință global);

împingerea solului pe fiecare bloc în parte;

rezistența geogrilei între bloc și bloc;

coeficientul de siguranță la răsturnare și la alunecare al fiecărui bloc (verificări locale).

 

Rezultatele verificărilor globale sunt rezumate pe ecran prin valorile coeficienților globali de siguranță pentru alunecare, înclinare și sarcină limită.

 

Odată calculul finalizat, software-ul produce următoarele grafice:

 

împingerea pe armătură;

factorul de siguranță pentru armare;

factorul de siguranță la rupere;

rezistență la smulgere;

rezistența limită a materialului.

 

La rubrica "Raport" există comanda "Export to Word", care permite generarea unui raport de calcul detaliat, în care, pe lângă observațiile teoretice, rezultatele analizei sunt prezentate sub formă de tabel.

Prin selectarea butonului "Close" (Închidere), proiectul de verificare a solului armat este închis și se intră în mediul grafic de stabilitate a versanților (Slope) pentru a efectua verificările de stabilitate Tieback și Compound. În meniul "Calculation", se selectează comanda "Internal Verifications" (Verificări interne) și se pornește analiza Tieback and Compound. Prin selectarea "Rezultatele verificărilor interne", programul generează un fișier .doc în care, la nivelul fiecărei armături și pentru punctele de constrângere, sunt afișate suprafețele critice ale pantei, factorul de siguranță și tipul de verificare: Tieback sau Compound.

 


©  GeoStru