SLOPE/M.R.E.

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

SLOPE/M.R.E.

 

M.R.E. (Mechanically Stabilized Earth) este un produs software pentru dimensionarea si verificarea pământurilor armate, fie cu elemente metalice fie cu geomembrane.

Se pot defini mai multe tipologii de pământuri armate în același fișier și se pot executa, concomitent, toate analizele de verificare si de proiectare pentru mai multe combinații de sarcină.

Programul permite un mod facil de realizare a input-ului prin intermediul unei serii de instrumente specifice precum generarea automată a poziției armăturilor și un database integrat de geogrile.

Analiza de verificare și de proiect poate fi efectuată în timpul fazei de input astfel încât se poate stabili care dintre condiții este mai dezavantajoasă.

 

NORMATIVE

GHID PRIVIND PROIECTAREA GEOTEHNICĂ, indicativ GP 129-2014 - SR EN 1990/NA

Conform SR EN 1997-1, SR EN 1990/NA, SR EN 1998-1, SR EN 1998-5 şi SR EN 1998-5/NA.Norme tehnice pentru construcții (D.M. 2007)

Eurocod

British Standard 8006

STAS

 

TIPOLOGII DE ARMĂTURĂ

Fâșii sau bare metalice;

Fâșii sau folii de geotextile (geomembrane);

Griduri;

Programul dispune de un database cu principalele elemente de armătură prezente pe piață;

Database-ul poate fi modificat de către utilizator.

 

PROIECT

Se pot determina lungimi efective și de îndoire, dimensionarea secțiunii rezistente.

 

VERIFICĂRI

Pull out/Alunecare;

Interne Tieback and Compound;

Stabilitate globală: Alunecare, Răsturnare și Sarcină limită.

 

VIZUALIZARE

Diagrama presiunilor pe lucrare;

Diagrama tensiunilor în armături;

Diagrama presiunilor în fundație;

Pană de cedare.

 

Programul oferă un raport de calcul detaliat, bogat în conținut teoretic.

 

 

 


©  GeoStru