Verificări interne

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  SLOPE/M.R.E. >

Verificări interne

 

Verificările interne realizate sunt:

 

Smulgere

Alunecare

Rezistență la întindere

 

Atât pentru smulgere cât și pentru alunecare sunt dimensionare lungimi efective astfel încât se dezvoltă forțe de frecare în măsură să contrasteze forța de întindere indusă în armături, adică se realizează garantând un factor de siguranță asignat.

 

Verificarea rezistenței la întindere constă în dimensionarea secțiunii în armătură astfel încât să avem tensiuni induse inferioare celor admisibile.

 

 

 


©  GeoStru