Lungimi efective Le

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  SLOPE/M.R.E. > Verificări interne >

Lungimi efective Le

 

Se calculează lungimile fâșiilor Le care apar în figura de mai jos, necesare pentru a dezvolta o forță de frecare  Fr = Ti.

Pe baza acestor lungimi și a dimensiunilor panei lui Rankine, se poate determina lungimea globală  L0 a fâșiilor de utilizat. În general, pentru toată înălțimea zidului se folosesc fâșii de aceeași lungime.

Lungimea de ancorare depinde de coeficientul de frecare f = tan(δ) dintre sol și armătură, d fiind o fracție a unghiului de frecare intern al terenului f.

Dacă fâșia are o rugozitate suficientă δ=φ, în timp ce pentru metale netede d este cuprins orientativ între 20° și 25°.

 

 

rinforzi_1

Reprezentare schematică a lungimii armăturilor

 

 

Pentru fâșii de dimensiuni b·Le sau pentru folii de geotextile de lățime unitară și lungime Le, ambele fețe dezvoltă frecare; pentru bare circulare, frecarea rezistență este dezvoltată de-a lungul perimetrului.

În orice caz, frecarea este dată de produsul dintre f și presiunea normală a armăturii calculată ca p0 = γ·zi unde zi este distanța medie de la suprafața terenului la armătură.

 

Avem deci:

 

Pentru fâșii:

 

image010

strisce_EN

Pentru bare:

 

image008

barre_EN

 

Pentru folii:

 

image012

geotessile_EN

 

 

Dacă în formulele precedente semnul ≥  fost substituit cu semnul egal, coeficientul de siguranță FS este egal cu 1. Dacă se consideră FS > 1, valoarea lui  Le rezultă obligatoriu mai mare decât cea dată de aceste formule.

 

 

 

 


©  GeoStru